• Sezai Kaya Consulting

Geleceği planlamak, geçmişi raporlayabilmekten geçer.

Ülkemizin dış ticaret hacmi artış eğilimine sahip bir seyir izlemektedir. Dış ticaret rakamlarının 1990’lı, 2000’li yıllara kıyasen giderek artması Türkiye’nin diğer ülkelere eklemlenme düzeyini göstermekte ve belirli bir bilanço büyüklüğüne ulaşmış şirketlerin büyük çoğunluğunun ithalat veya ihracat yaptığı anlamını da taşımaktadır.

Dış ticaret hacmi arttıkça iç piyasaya bağımlılık azalmakta ve şirketler alternatif piyasalara açılmış olmanın neticesinde ülke içi konjonktürel dalgalanmalardan minimum düzeyde etkilenmektedir. Yaşanan bu duruma ekonomi biliminde bileşik kaplar teorisi adı verilmektedir.
Devamı için tıklayınız...

Misyonumuz

Şirketimiz, dış ticaret işlemlerinin geçmiş dönemlerini raporlayarak geleceğin planlanmasına yardımcı olmak amacındadır.

Vizyonumuz

Şirketimiz; gümrük, dış ticaret denetim, danışmanlık ve eğitim hizmeti alanında kaliteli hizmet vermek amacındadır.

Hizmet Kalemlerimiz

 

DANIŞMANLIK

Şirketimiz aşağıda belirtilen alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alım süreci ve yıllık raporlamalar
 • Gümrük mevzuatı
 • Dış ticaret mevzuatı
 • ÖTV tecil terkin
 

DENETİM

Şirketimiz “Geleceği planlayabilmek için geçmişi raporlayabilmek gerekir” sloganından hareketle aşağıdaki başlıklar altında denetim hizmetleri vermektedir.
 • Kıymet incelemesi
 • Tarife incelemesi
 • Tercihli rejim ince..
 • Geçici ithalat incelemesi
 

EĞİTİM

Şirketimiz uzmanlık alanı bulunan aşağıdaki konularda eğitim hizmetleri de vermektedir.

 • Dış ticaret muhasebesi
 • Gümrük mevzuatı
 • Dâhilde işleme rejimi ve muhasebesi
 • KDV – ÖTV mevzuatı ve muhasebesi

Özel Alanlara Erişim İşlemleri

Üyelik gerektiren veya özel olarak korunan içeriklere ulaşmak için aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekir.

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUATI İLE İLGİLİ TÜM YAZILARIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ