Yazılar

YYS SAHİBİ FİRMALARDA MUHASEBE VE ARŞİV DÜZENİ

Gümrük idaresine beyan edilen vergilerin doğruluğunu araştıran birimlerden birisi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleridir. Müfettişler bu denetimlerde...

detay

İTHALATTA ÖTV – (Konu, Matrah ve Vergilendirme Zamanı)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre...

detay

ARACILI İHRACAT (KDV- ÖTV – Dahilde İşleme – Kaçakçılık)

Yazımızda, aracılı ihracat ve ihraç kayıtlı satışlara değinilecek ve konuyla ilgili dış ticaret ve KDV-ÖTV mevzuatı ele alınacak, aracı ihracatçının kaçakçılık mevzuatı çerçevesindeki yükümlülükleri irdelenecektir...

detay

İTHALDE ALINAN VERGİLERİN KDV İADE ALACAĞINA MAHSUBU

Yazımızda gümrükte tahakkuk eden vergilerin vergi dairesinden olan KDV iadesi alacağına mahsuben ödenmesine ilişkin usul ve esaslara değinilecektir...

detay

İHRACATA KONU MALLARIN ZAYİ OLMASI

İhracata konu malların kaza, çalınma, yanma gibi zorlayıcı sebep veya beklenmeyen haller nedeniyle telef veya kaybı söz konusu olabilmektedir...

detay

TRANSİT REFAKAT BELGELERİ – DAMGA VERGİSİ YANSITMASI – KDV

İthale konu olup henüz serbest dolaşıma girmemiş eşyaların bir gümrükten diğer bir gümrüğe nakli esnasında transit refakat belgesinin kullanılması söz konusu olmaktadır...

detay

İHRACATTA REKLAMASYON GİDERLERİ

Satışı yapılan malların; sipariş evsafına uygun olmaması, kusurlu olmaları, zamanında teslim edilmemeleri gibi nedenlerle alıcının kaybının telafi edilmesi adına fiyatta yapılan indirimlere reklamasyon denmektedir...

detay

GERİ GELEN EŞYA

Aşağıda; ihraç edildikten sonra herhangi bir nedenle geri gelen eşya ile ilgili soru ve cevaplara yer verilecektir...

detay

KIRMIZI ET İTHALATI VERİLERİ

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kırmızı etler aşağıdaki tarife pozisyonlarında sınıflandırılır. Son dönemlerde fiyatlardaki artışlar nedeniyle kırmızı et ithalatı kamuoyunu oldukça meşgul etmektedir...

detay

BİNEK OTOMOBİL İTHALAT VE İHRACAT VERİLERİ

“Türkiye, gümrük tarife cetvelinde 8703 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan ne kadar ithal ediyor, ne kadar ihraç ediyor?” sorusu zihinleri karıştırabilmekte, bazen dost...

detay