EĞİTİM FAALİYETLERİ 

 Sezai Kaya Consulting Diğer hizmetlerin tamamlayıcı yönü olduğu değerlendirilen eğitim hizmeti kapsamında dış ticaret muhasebesi, gümrük mevzuatı, dâhilde işleme rejimi, KDV – ÖTV mevzuatı, ihracat mevzuatı gibi konularda eğitimler düzenlenmektedir.

Bugüne kadar çok sayıda firmada veya yarı kamusal kuruluşlar çatısı altında aşağıdaki konularda eğitimler düzenlenmiştir.
 •     Dahilde İşleme; Süreç-Sorumluklar-Riskler
 •     Gümrük Cezaları
 •     Gümrükte Köprüden Önce Son Çıkışlar
 •     Gümrükte Sık Rastlanılan Hatalar
 •     Gümrükte Vergi Planlaması
 •     Gümrük Vergilerine Genel Bakış

 •     Gümrükte İtiraz, Uzlaşma, Dava ve İcra Takibi Süreci
 •     Gümrük İş Akış Süreci ve Gümrük Rejimleri
 •     Gümrükte İhtilaflı Konular
 •     Gümrük ve Vergi Mevzuatı Dahil Dış Ticaret Muhasebesi
 •     İhracat
 •     Kıymet, KDV ve ÖTV
 •     Tarife-Kıymet-Menşe
 •     Teminat Çözümleri
 •     Yurtdışına Yapılan Ödemeler; Gümrük ve Vergi
 •     YYS Faaliyet Raporu - Sonradan Kontrol
 •     YYS Nasıl Alınır? Nasıl Kaybedilir?
 •     YYS Farkındalık – Devamlılık