GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

Çok sayıda kanun, yönetmelik, tebliğ gibi düzenleme ithal veya ihraç edilen her bir eşya bazında farklı uygulamaların ve prosedürlerin doğmasına neden olmuştur. Birbiri ile bağlantılı olan tüm mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi suretiyle bir sonuca ulaşmanın güçlüğünün farkında olan şirketimiz aşağıda belirtilen alanlarda hizmetler vermektedir.


Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertikası -YYS- Alımı
Denetim - Sonradan Kontrol - YYS Kapsamı Periyodik Denetim
Faaliyet Raporu Yazımı
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Denetimi
YYS Soru Formu Güncelleme
YYS Kapsamında Gerekli Bildirimlerin Yapılmasına Danışmanlık
Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
Maliyet Düşüren Stratejiler Geliştirilmesi
Denetim Altyapısı Kurulmasına Destek Hizmeti
Uzlaşma, İtiraz ve Dava Süreci Danışmanlığı
İnceleme - Soruşturma Müşavirliği
Eğitim
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertikası -YYS- Alımı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Alımı

Belgenin alımı esnasında, mevcut durum analizinin yapılması, proje liderinin seçilmesi, soru formlarının doldurulması, prosedürlerin yazılması, Bakanlığa başvuru süreci, müfettiş incelemesine refakat şeklinde danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


Denetim - Sonradan Kontrol - YYS Kapsamı Periyodik Denetim
Denetim Sonrası Kontrol YYSDenetim - Sonradan Kontrol - YYS Kapsamı Periyodik Denetim

Gümrük idaresince tahsil edilen vergiler kıymet, tarife ve menşe olmak üzere 3 önemli zemine ayaklarını basmaktadır. Bahse konu  3 unsurda meydana gelen herhangi bir aşınma veya saptırma vergi matrahına ve/veya tahakkuk eden vergiye doğrudan tesir etmek suretiyle hazinenin gelirlerini etkilemektedir. Bu hususun önemine binaen gümrük idaresince icra edilen denetimlerde vergilendirmeyi etkileyen herhangi bir unsur olup olmadığı araştırılmaktadır.

Yapılan inceleme ve denetimlerde, son yıllarda en sık tespit edilen ve müeyyidelerle karşılaşılmasına neden olan vergilendirme unsurlarının neler olduğunu bilen şirketimiz söz konusu risklerin önlenmesi adına denetim hizmetleri vermektedir.

Denetim tekniklerimizi ve incelenen hususları görmek için buraya tıklayınız.

Faaliyet Raporu Yazımı
Faaliyet Raporu Yazımı

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra, periyodik denetimler ve bu denetimler neticesinde elde edilen bulgulara göre hazırlanıp ilgili makamlara sunulacak olan faaliyet raporu yazımı hizmeti verilmektedir.


Faaliyet Raporu Yazımı
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Denetimi
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Uygulamalarının (Sürdürülebilirlik) Denetimi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Uygulamalarının (Sürdürülebilirlik) Denetimi

Bu hizmet kapsamında, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınırken yazılmış olan prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığı, arşiv düzenin sürdürülüp sürdürülmediği, gerekli eğitimlerin alınıp alınmadığı, bölge müdürlüklerine bildirilmesi zorunlu değişiklikler hakkında gerekli bildirimlerin yapılıp yapılmadığı, şirketin fiziksel koşullarının değişip değişmediği ve bunların bildirilip bildirilmediği yönleriyle denetimler yapılmaktadır.
YYS Soru Formu Güncelleme
YYS Soru Formu Güncelleme

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alımı esnasında hazırlanan ve 5 yılda bir güncellenmesi gereken soru formunun yeniden doldurulması ve prosedürlerin yeniden yazılması hizmeti verilmektedir.YYS Soru Formu Güncelleme
YYS Kapsamında Gerekli Bildirimlerin Yapılmasına Danışmanlık
YYS Kapsamında Gerekli Bildirimlerin Yapılmasına Danışmanlık

YYS Kapsamında Gerekli Bildirimlerin Yapılmasına Danışmanlık

YYS sahibi firmaların adres, yönetim kurulu, ortaklık yapısı değişiklikleri ile tesis ekleme gibi bildirimlerin yapılması esnasında mevzuat desteği verilmesi, dilekçelerin yazılması ve formların doldurulması hizmetleri verilmektedir.

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı

Yılda yaklaşık 1000 civarında değişikliğin yayımlandığı gümrük ve dış ticaret mevzuatı çerçevesinde gelen sorulara cevap verilmekte, kritik toplantılara iştirak edilerek mevzuata uygun hareket edilmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda gümrük ve dış ticaret mevzuatı, dış ticaret muhasebesi, dış ticaret işlemleri ile bağlantılı vergi mevzuatı, KDV-ÖTV mevzuatı, ihracat işlemleri, dahilde işleme rejimi gibi önemli konularda danışmanlıklar verilmektedir.


Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
Maliyet Düşüren Stratejiler Geliştirilmesi
Maliyet Düşüren Stratejiler Geliştirilmesi
Maliyet Düşüren Stratejiler Geliştirilmesi

Paydaşımızın dış ticaret işlemleri analiz edilerek gümrükte zaman kazandıracak ve maliyet düşürecek yasal enstrümanlardan uygun olanlar seçilmekte ve bunlara ilişkin uygulamalara yön verilmektedir.

Bu çalışma GÜMRÜKTE MALİYET DÜŞÜREN STRATEJİLER isimli çalışmamız ekseninde yürütülmektedir.

Denetim Altyapısı Kurulmasına Destek Hizmeti

Denetim Altyapısı Kurulmasına Destek Hizmeti

Yukarıda denetim, sonradan kontrol, YYS kapsamı periyodik denetim başlığı altında belirtilen hizmetler kapsamında yapılan incelemeler sonucunda paydaşlarımızın kendi kendini denetleyebilir hale gelmesi için kurulacak sistem için tavsiyelerde bulunulmakta, muhasebe ve dış ticaret birimlerinin işlemlerine yön verilmektedir.
 
Bunun için dış ticaret ve muhasebe birimlerine ilave iş yükü ve maliyet yaratmadan kodlama sistemlerine geçilmesi önerilmekte ve buradan üretilecek raporlarla paydaşımızın kendi kendini denetleyebilir hale gelmesi sağlanmaktadır.Denetim Altyapısı Kurulmasına Destek Hizmeti
Uzlaşma, İtiraz ve Dava Süreci Danışmanlığı
Uzlaşma, İtiraz ve Dava Süreci Danışmanlığı


Uzlaşma, İtiraz ve Dava Süreci Danışmanlığı


Gümrük idaresince uygulanan müeyyidelere karşı tüketilmesi gereken kanuni yollar ve bu yolların seçimi hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.İnceleme - Soruşturma Müşavirliği


İnceleme - Soruşturma Müşavirliği

Gümrük müfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma sürecinde refakat hizmeti verilerek, sürecin lehe sonuçlanması için gerekli yazışmalara şekil verilmesi, evrakların ön incelemesinin yapılması, karşılaşılması muhtemel sonuçların değerlendirilmesi şeklinde hizmetler verilmektedir.İnceleme - Soruşturma Müşavirliği
Eğitim
EğitimEğitim


Diğer hizmetlerin tamamlayıcı yönü olduğu değerlendirilen eğitim hizmeti kapsamında dış ticaret muhasebesi, gümrük mevzuatı, dâhilde işleme rejimi, KDV – ÖTV mevzuatı, ihracat mevzuatı gibi konularda eğitimler düzenlenmektedir.

Bugüne kadar çok sayıda firmada veya kamusal, yarı kamusal kuruluşların çatısı altında çok sayıda eğitim organizasyonu düzenlenmiştir.

Bahse konu eğitimleri görmek için buraya tıklayın.