Yazar Listesi - Sezai Kaya

GÜMRÜK VERGİ ve CEZALARINA KARŞI KULLANILABİLECEK KANUNİ YOLLAR

Bu yazımızın konusunu gümrük vergilerine ve gümrük para cezalarına karşı izlenebilecek kanuni yollar oluşturmaktadır.

detay

TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI VE BİRLEŞİK KRALLIK

Bu yazımızda Brexit sonrası Birleşik Krallık ve TEV uygulaması ele alınmıştır.

detay

İHRACAT KOMİSYONLARI - KDV

Bu yazımızda ihracat komisyonları ve KDV konusu ele alınmıştır.

detay

YENİLENEN SÖZLEŞMELER ve DAMGA VERGİSİ

Bu yazımızda yenilenen sözleşmelerde damga vergisi ele alınmışttır.

detay

YYS BELGESİ SAHİBİ FİRMALARDA KAMERA KAYIT SÜRESİ NE KADAR OLMALI?

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların kamera kayıtlarının ne kadar süreyle muhafaza edilmesi gerektiği ele alınmıştır

detay

İNCELEME ve TAHAKKUK SAFHASINDA OLAN İŞLEMLERDE YAPILANDIRMA

İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemlerde yapılandırma koşulları ele alınmıştır

detay

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması ele alınmıştır

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE YAN SANAYİCİ KULLANIMI

Dahilde işlemede yan sanayici kullanımı ele alınmıştır

detay

BİRLEŞİK KRALLIK ANLAŞMASI – DOĞRUDAN NAKLİYAT – İGV

Birleşik Krallık ile yaptığımız anlaşmanın yönetmeliği çerçevesinde İGV konusunu ele alınmıştır.

detay

YYS SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

YYS Sahibinin Yükümlülüklerinin Neler Olduğu Ele Alınmıştır

detay

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMELERİ VE DAMGA VERGİSİ

Gizlilik taahhütnamelerinin damga vergisi karşısındaki durumu..

detay

İHRACAT ve TURİZM GELİRLERİMİZİN SEYRİ (SON 3 YIL)

Bu yazımızda pandeminin ihracat ve turizm gelirlerimize etkisini inceleyeceğiz.

detay

VAKA İNCELEMESİ - CASE STUDY - ASFALT YIKAMA MAKİNESİNİN GEÇİCİ İTHALİ

Bu yazımızda asfalt yıkama makinesinin geçici ithali ele alınmıştır.

detay

A.TR EŞLİĞİNDE GELEN EŞYADA MENŞE ŞAHADETNAMESİ GEREKİYOR MU?

Bu yazımızda A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen eşya için menşe şahadetnamesi sunulması hususu alınmıştır.

detay

İHRACATTA ÇİFT FATURA

Bu yazımızda ihracatta kullanılan İngilizce fatura konusu ele alınmıştır.

detay

BEDELİ YURDA GETİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN İHRACATLAR

Bu yazıda bedeli yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracatlar ele alınmıştır.

detay

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Bu yazımızda varış öncesi gümrük işlemleri ele alınmıştır.

detay

YAZILIM İTHALATI - GÜMRÜKTE VERGİLENDİRME

CD-DVD içerisinde yazılım ithali gümrüğe beyan edilmek zorundadır. Yazılım ithalatının vergilendirilmesini tekrar yazmak istiyorum.

detay