Yazar Listesi - Sezai Kaya

KISMİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANMA YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın kısmi teminat yetkisinin askıya alınma nedenleri ele alınmıştır.

detay

GEÇİCİ İHRACAT - VAKA İNCELEMESİ

Bu yazımızda geçici ihracat vaka incelemesi ele alınacaktır.

detay

EKSİK BELGE İLE BEYAN YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların eksik belge ile beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması ele alınmıştır.

detay

GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ - KALDIRILMASI

Bu yazımızın konusunu gümrükte tahakkuk ve tahsil edilen vergilerin geri verilmesi ve kaldırılması oluşturmaktadır.

detay

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ (OKS)

Bu yazımızda OKS yetkisinin verilmesine ilişkin temel ilkeler yer almaktadır.

detay

A.TR - FATURA BEYANI - EUR.MED FATURA BEYANI - ASKIYA ALMA (YYS)

Yazımızın konusunu YYS sahibi firmanın onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında elde ettiği A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme izninin fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin askıya alınması

detay

GÖTÜRÜ TEMİNAT UYGULAMASININ ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın götürü teminat yetkisinin askıya alınması ele alınmıştır.

detay

NUMUNE İTHALATINDA DELME VE YIRTMA İŞLEMLERİ

Bu yazımızda numune ithalatlarında uygulanan yırtma ve delme işlemleri ele alınacaktır.

detay

GÜMRÜK DENETİMLERİNDE NELER ÖNEMLİ

Bu yazımızda gümrük müfettişlerince yapılan denetimlerde incelenen hususlar ele alınmıştır.

detay

MENŞE ŞAHADETNAMESİNİ DÜZENLEMESİ GEREKEN ÜLKE

Bu yazımızda menşe şahadetnamesini düzenlemesi gereken ülkenin neresi olduğu ele alınmıştır.

detay