Yazar Listesi - Sezai Kaya

DAHİLDE İŞLEME – BİR ÖNERİ

Dahilde işleme izin belgesinin kaldırılma zamanın geldiği anlaşılmaktadır. Belge alma, belge kapatma, belge revizesi, süre uzatımı gibi kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi arttıran prosedürlerden ihracatçılar kurtarılmalıdır. Bunun yerine dahilde işleme...

detay

İHRACAT – AĞIRLIK FARKLARI – SOLAS – BEYANNAMELERDE DÜZELTME

İhracata konu eşyanın ihracatçının fabrikasında yapılan tartımları ile limanlarda yapılan tartımlar arasında farklılıklar söz konusu olabilmektedir...

detay

GÜMRÜKTE KIYMET VE MATRAH FORMÜLÜ

İthal edilen eşyanın ihracatçının fabrikasından çıkışından ithalatçının deposuna girişine kadar geçen süre zarfında muhtelif giderler yapılır. Bunlar genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir...

detay

İTHALAT BEDELLERİNİN 3. KİŞİYE ÖDENMESİ VE KKDF

İthal edilen eşyanın bedellerinin bazen grup içindeki bir başka şirkete bazen de 3. kişiye ödendiği durumlar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda KKDF doğup doğmayacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

GÜMRÜKTE UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ

Gümrük vergileri ve cezaları konusunda uzlaşılan tutarın ödenmemesi halinde, uzlaşma iptal olur mu? Tebliğ edilen vergi ve para cezaları mı ödenmek zorundadır? şeklindeki soruların cevapları bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

AMBALAJ MALZEMESİ VE PALETLERDE KDV TECİL TERKİN UYGULAMASI

Ambalaj malzemesi ve paletlerin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla yurtiçinden alınıp alınamayacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

EN ÇOK NEYİ İHRAÇ EDİYORUZ?

Türkiye İstatistik Kurumunun duyurduğu verilere göre 2017 yılında yaklaşık 157 milyar dolar değerinde eşya ihraç etmiş bulunmaktayız...

detay

EN ÇOK NEYİ İTHAL EDİYORUZ?

Türkiye İstatistik Kurumunun duyurduğu verilere göre 2017 yılında yaklaşık 210 milyar dolar değerinde eşya ithal etmiş bulunmaktayız...

detay

GÜRCİSTAN PLAKALI TAŞITLAR

Çeşitli internet sitelerinde yabancı plakalı araçların satış ilanlarına sıklıkla rastlanılmaktadır. Gümrük işiyle uğraşan kişiler “Bu taşıtların satılması mümkün müdür? Alırsak herhangi bir müeyyide ile karşılaşır mıyız?” sorularını etrafındaki...

detay

TESCİL VE ONAY BİRLEŞMESİ SONRASI BEYANNAMEDE DÜZELTME

Gümrük Yönetmeliği’nin 121/2 ve 3. maddeleri; “(2) Eşyanın teslimine kadar...

detay