Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

A.TR EŞLİĞİNDE GELEN KÜMÜLASYON MENŞELİ EŞYADA İGV

Bu yazımızda kümülasyona taraf ülkeler menşeli eşyada İGV uygulamaları incelenmiştir.

detay

TÜRKİYE - ABD TİCARET SAVAŞININ VERGİSEL ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu yazıda Türkiye - ABD ticaret savaşının vergisel etkileri karşılaştırılmıştır.

detay

DAHİLDE İŞLEME VE ÖTV

Bu yazımızda 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listelerde yer alan eşyaların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV’nin durumu ele alınmıştır.

detay

GÖZETİME TABİ MALLARDA MUHASEBE KAYITLARI

Bu yazımızda gümrükte gözetim uygulamasına tabi malların muhasebeleştirilmesi ele alınmıştır.

detay

MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ- GÜMRÜKTE UZLAŞMA ve YAPILANDIRMA

Bu yazımızda eşya müsaderesinin uzlaşma ve yapılandırma kapsamına girmediğinden bahsedilmiştir.

detay

YAZILIM İTHALATI (Gümrük, KDV, Tevkifat, Muhasebe)

CD veya DVD içerisinde ithal edilen yazılımların gümrük ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu ele alınmış ve örnek muhasebe kayıtları yapılmıştır.

detay

GECİKME FAİZİ vs GECİKME ZAMMI

Bu yazımızda zaman zaman birbiri yerine kullanılan gecikme faizi ile gecikme zammı terimlerini irdeleyeceğiz.

detay

ÖTV İADESİNDE TEMEL KOŞULLAR

Bu yazımızın konusunu ÖTV iadesine ilişkin temel ilkeler oluşturmaktadır.

detay

YYS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ TABLOSU

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğin’de yapılan değişikliklere ilişkin Yönetmelik, 25.06.2018 tarihli 30459 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE EŞDEĞER EŞYA

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 3/1-j maddesine göre eşdeğer eşya, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve t

detay

MESAİ ve YOLLUK ÖDEMELERİ- GÜMRÜK KIYMETİ ve KDV MATRAHI

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221. maddesinde, normal çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talebin, çalışacak personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî...

detay

YARGITAY: “AÇIK KALAN İHRACAT BEYANNAMELERİ HAYALİ İHRACATTIR”.

Hayali ihracat yapmaya niyetlenenlerin başvurduğu çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Gümrük müfettişliği görevini ifa ederken yazdığım son raporda bu yöntemlerden en sık kullanılanlarını kayıt altına almıştım. Daha sonra bu rapor Gümrükler Genel Müdürlüğü’n

detay

DEMURAJ ÖDEMELERİ ve KDV

Sürastarya adı altında düzenlenen demuraj (demurrage), taşımacılık faaliyetinde malların tahmil ve tahliyesinin geç yapılmasının sonucunda taşıma aracının belirlenen sürenin üzerinde meşgul edilmesi gerekçesiyle taşıyana, taşıtan tarafından yapılan ek...

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 3. maddesine göre ikincil işlem görmüş ürün işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir...

detay

VERGİ VE GÜMRÜK MEVZUATI DAHİL DIŞ TİCARET MUHASEBESİ (Yeni Kitabımız)

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Dr. Arif AYLUÇTARHAN ile kaleme aldığımız kitabın içindekiler kısmı aşağıdaki şekildedir. Kitabın basımı ve dağıtımını İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üstlendi...

detay

KURU YEMİŞTE KDV ORANI

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan...

detay

7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU (Gümrük)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun, 18/05/2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır...

detay

GÜMRÜK CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

Doktrinde zamanaşımı (müruru zaman); bir hakkın kazanılması veya düşmesi için geçmesi gereken süre olarak tanımlanır...

detay

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNİN TEMEL ESASLARI

Bu yazımızda ilave gümrük vergisinin temel ilkeleri ele alınacaktır.

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE FAZLADAN İHRACAT İYİ MİDİR?

Dahilde işleme, ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanılacak hammaddenin, vergilerinin teminata bağlanması/geri ödenmek üzere tahsil edilmesi suretiyle geçici olarak ithal edildiği bir rejimdir...

detay