Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

DAHİLDE İŞLEME İZNİNDE AYNİYET TESPİTİ KİMİN GÖREVİ?

Dahilde işleme izni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için dahilde işleme izni kapsamında ithalatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzni Talep...

detay

KDV KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÜMRÜĞE YANSIMASI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 sayılı Kanun 06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır...

detay

SERBEST BÖLGELER – GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ – KDV

3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV’den müstesnadır.Bu hükme göre serbest bölgede faal bir şirkete verilen gümrük müşavirliği hizmetinin KDV’ye tabi olup olmayacağı tartışılması gereken bir konu olarak...

detay

SERBEST BÖLGELER – YÜK TAŞIMA İŞLERİ – KDV

3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır...

detay

DAHİLDE İŞLEME – BİR ÖNERİ

Dahilde işleme izin belgesinin kaldırılma zamanın geldiği anlaşılmaktadır. Belge alma, belge kapatma, belge revizesi, süre uzatımı gibi kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi arttıran prosedürlerden ihracatçılar kurtarılmalıdır. Bunun yerine dahilde işleme...

detay

İHRACAT – AĞIRLIK FARKLARI – SOLAS – BEYANNAMELERDE DÜZELTME

İhracata konu eşyanın ihracatçının fabrikasında yapılan tartımları ile limanlarda yapılan tartımlar arasında farklılıklar söz konusu olabilmektedir...

detay

GÜMRÜKTE KIYMET VE MATRAH FORMÜLÜ

İthal edilen eşyanın ihracatçının fabrikasından çıkışından ithalatçının deposuna girişine kadar geçen süre zarfında muhtelif giderler yapılır. Bunlar genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir...

detay

İTHALAT BEDELLERİNİN 3. KİŞİYE ÖDENMESİ VE KKDF

İthal edilen eşyanın bedellerinin bazen grup içindeki bir başka şirkete bazen de 3. kişiye ödendiği durumlar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda KKDF doğup doğmayacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

GÜMRÜKTE UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ

Gümrük vergileri ve cezaları konusunda uzlaşılan tutarın ödenmemesi halinde, uzlaşma iptal olur mu? Tebliğ edilen vergi ve para cezaları mı ödenmek zorundadır? şeklindeki soruların cevapları bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

AMBALAJ MALZEMESİ VE PALETLERDE KDV TECİL TERKİN UYGULAMASI

Ambalaj malzemesi ve paletlerin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla yurtiçinden alınıp alınamayacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

EN ÇOK NEYİ İHRAÇ EDİYORUZ?

Türkiye İstatistik Kurumunun duyurduğu verilere göre 2017 yılında yaklaşık 157 milyar dolar değerinde eşya ihraç etmiş bulunmaktayız...

detay

EN ÇOK NEYİ İTHAL EDİYORUZ?

Türkiye İstatistik Kurumunun duyurduğu verilere göre 2017 yılında yaklaşık 210 milyar dolar değerinde eşya ithal etmiş bulunmaktayız...

detay

GÜRCİSTAN PLAKALI TAŞITLAR

Çeşitli internet sitelerinde yabancı plakalı araçların satış ilanlarına sıklıkla rastlanılmaktadır. Gümrük işiyle uğraşan kişiler “Bu taşıtların satılması mümkün müdür? Alırsak herhangi bir müeyyide ile karşılaşır mıyız?” sorularını etrafındaki...

detay

TESCİL VE ONAY BİRLEŞMESİ SONRASI BEYANNAMEDE DÜZELTME

Gümrük Yönetmeliği’nin 121/2 ve 3. maddeleri; “(2) Eşyanın teslimine kadar...

detay

GEÇİCİ İTHALATI KATİ İTHALATA DÖNÜŞTÜRME

Daha sonradan ortaya çıkan çeşitli sebepler dolayısıyla geçici ithal edilen eşyanın kati ithalata dönüştürülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, 4053 rejim kodundan yeni beyanname açılması suretiyle eşya kati olarak ithal edilebilecektir. 4053...

detay

20 TL'DEN AZ VERGİ FARKI İÇİN EK TAHAKKUK VE CEZA KARARI DÜZENLENEBİLİR Mİ?

Geçtiğimiz günlerde 0,01 TL vergi farkları için gümrük idaresi tarafından ek tahakkuk ve ceza kararlarının düzenlendiği müşahede edilmiştir...

detay

CIF BEDEL = GÜMRÜK KIYMETİ MİDİR?

İthal edilen eşyanın gümrük kıymeti satış bedelidir. Teslim şekline göre navlun ve sigorta giderlerinin eklenmesiyle CIF kıymete ve başkaca bir husus bulunmadığı takdirde gümrük kıymetine ulaşılmaktadır...

detay

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER – İTHALAT BEDELLERİ VE KKDF

Ülkeler kendi ihracatını teşvik etmek maksadıyla birtakım mekanizmalar kurar. Bu mekanizmalardan bir tanesi de kendi ülkesinden mal alımı yapan ithalatçıları kredilendirmektir. Aşağıda bazı ülkelerde kurulmuş olan ihracat kredi kurumlarının bir...

detay

YYS SAHİBİ FİRMALARDA MUHASEBE VE ARŞİV DÜZENİ

Gümrük idaresine beyan edilen vergilerin doğruluğunu araştıran birimlerden birisi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleridir. Müfettişler bu denetimlerde...

detay

İTHALATTA ÖTV – (Konu, Matrah ve Vergilendirme Zamanı)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre...

detay