Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

YYS SAHİBİ FİRMALARDA SIK KARŞILAŞILAN HATALAR

YYS sahibi firmalarda sık karşılaşılan hatalar

detay

BEYANIN BAĞLAYICILIĞI – AVLAYICILIĞI

Bu yazımızda beyanın bağlayıcılığına değinilmiştir.

detay

EMSAL TAHLİL ve CEZA UYGULAMASI

Emsal tahlile dayanılarak beyan edilen tarife değiştirildiğinde ceza uygulanır mı?

detay

PEŞİN İHRACAT BEDELLERİ ve KKDF

Peşin tahsil edilen ihracat bedelleri ve KKDF

detay

AHMET GAMSIZ ve MEHMET PİMPİRİK

Yapılandırma

detay

GÖTÜRÜ TEMİNAT VERİLMİŞ BEYANNAMELERDE CEZA UYGULAMASI

Bu yazıda götürü teminat verilmiş beyannamede ceza uygulaması ele alınmıştır.

detay

ANTREPOYA EŞYA KOYMAK İHRACAT MIDIR?

Serbest dolaşımda bulunan veya Türkiye’ye geçici giriş yapan eşyanın antrepoya koyulması ihracat sayılır mı?

detay

ANTREPODA EŞYA DEVRİNDE GÜMRÜK KIYMETİ

Bu yazımızda antrepoda eşya devrinde gümrük kıymeti ele alınmıştır.

detay

NORMLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ ve ABD EMY CEZALARI

Bu yazımızda ABD EMY cezaları ile ilgili yorum yapılmıştır.

detay

AMERİKAN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMİ DEĞİLDİR.

24.05.2019 tarihinden önce tescil edilmiş ve menşe şahadetnamesi sunulmamış gümrük beyannamelerine cezalar yazılması doğru değildir.

detay

ANTREPODAKİ EŞYALAR YANARSA

Antrepoda bulunan eşyalar - yangın sonucunda zayi olması - gümrük ve vergi mevzuatı karşısındaki durum

detay

GÜMRÜK VERGİ ve CEZALARINA KARŞI KULLANILABİLECEK KANUNİ YOLLAR

Bu yazımızın konusunu gümrük vergilerine ve gümrük para cezalarına karşı izlenebilecek kanuni yollar oluşturmaktadır.

detay

TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI VE BİRLEŞİK KRALLIK

Bu yazımızda Brexit sonrası Birleşik Krallık ve TEV uygulaması ele alınmıştır.

detay

İHRACAT KOMİSYONLARI - KDV

Bu yazımızda ihracat komisyonları ve KDV konusu ele alınmıştır.

detay

YENİLENEN SÖZLEŞMELER ve DAMGA VERGİSİ

Bu yazımızda yenilenen sözleşmelerde damga vergisi ele alınmışttır.

detay

YYS BELGESİ SAHİBİ FİRMALARDA KAMERA KAYIT SÜRESİ NE KADAR OLMALI?

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların kamera kayıtlarının ne kadar süreyle muhafaza edilmesi gerektiği ele alınmıştır

detay

İNCELEME ve TAHAKKUK SAFHASINDA OLAN İŞLEMLERDE YAPILANDIRMA

İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemlerde yapılandırma koşulları ele alınmıştır

detay

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması ele alınmıştır

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE YAN SANAYİCİ KULLANIMI

Dahilde işlemede yan sanayici kullanımı ele alınmıştır

detay

YYS SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

YYS Sahibinin Yükümlülüklerinin Neler Olduğu Ele Alınmıştır

detay