Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMELERİ VE DAMGA VERGİSİ

Gizlilik taahhütnamelerinin damga vergisi karşısındaki durumu..

detay

İHRACAT ve TURİZM GELİRLERİMİZİN SEYRİ (SON 3 YIL)

Bu yazımızda pandeminin ihracat ve turizm gelirlerimize etkisini inceleyeceğiz.

detay

A.TR EŞLİĞİNDE GELEN EŞYADA MENŞE ŞAHADETNAMESİ GEREKİYOR MU?

Bu yazımızda A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen eşya için menşe şahadetnamesi sunulması hususu alınmıştır.

detay

İHRACATTA ÇİFT FATURA

Bu yazımızda ihracatta kullanılan İngilizce fatura konusu ele alınmıştır.

detay

BEDELİ YURDA GETİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN İHRACATLAR

Bu yazıda bedeli yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracatlar ele alınmıştır.

detay

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Bu yazımızda varış öncesi gümrük işlemleri ele alınmıştır.

detay

YAZILIM İTHALATI - GÜMRÜKTE VERGİLENDİRME

CD-DVD içerisinde yazılım ithali gümrüğe beyan edilmek zorundadır. Yazılım ithalatının vergilendirilmesini tekrar yazmak istiyorum.

detay

MENŞE ŞAHADETNAMESİNE İLİŞKİN TEMEL KONULAR

Bu yazımızda menşe şahadetnamesine ilişkin temel konular ele alınmıştır

detay

ARŞİVDEKİ GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİZ ZAYİ OLURSA

Arşivde bulunan gümrük beyannameleri yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa ne yapılmalı?

detay

MALEZYA MENŞE BELGESİNİN SONRADAN İBRAZI

Malezya Menşe Belgesi ithalattan sonra düzenlenebilir mi?

detay

ANTREPODA EŞYA DEVRİ

Bu yazımızda antrepoda eşya devrine ilişkin temel konular ele alınacaktır.

detay

YYS - YILLIK FAALİYET RAPORU

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların hazırlatmak zorunda olduğu faaliyet raporunu ilişkin temel hususlar ele alınmıştır.

detay

MONTAJ KURULUM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Makine, tesis gibi eşyaların ithalinden sonra, yabancı teknik ekipler Türkiye'ye gelerek söz konusu eşyalar için kurma, montaj, belirli aralıklarla bakım ve teknik yardım hizmeti verebilmektedirler.

detay

BELİRGİN FARKLILIK NEDİR?

Gümrük antreposunda veya transit rejiminde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya çıkması hali ele alınmıştır.

detay

ÇOĞALTMA HAKKI ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ (Gümrük, KDV, Gelir/Kurumlar)

Bu yazımızda çoğaltma hakkı ödemeleri ele alınmıştır

detay

YURTDIŞINDA YANAN PARALAR

Parası yanan ticaret erbabının bir de gümrük cezalarıyla karşılaşmaması için yapması gerektiğini düşündüğümüz işlem bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

detay

DAHİLDE İŞLEME - GERİ GELEN EŞYADA BİR TARTIŞMA KONUSU

Bu yazımızda dahilde işleme kapsamında ihraç edilen ancak daha sonradan geri gelen eşyadan hatalı bir şekilde tahsil edilen vergiler ele alınmıştır.

detay

DAHİLDE İŞLEME SÜRESİ İÇİNDE BEYANNAME TESCİLİ

Bu yazıda dahilde işleme süresi içinde beyannamenin tescil edilmesinin sonuçları ele alınmıştır.

detay

ATA KARNESİ İLE GEÇİCİ OLARAK YURT DIŞINA ÇIKARTILAN MALLARIN YURT DIŞINDA SATILMASI

Bu yazımızda ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin satışına ilişkin hususlar ele alınacaktır.

detay

DEMURAJ ÖDEMELERİ İÇİN 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ VERMEYE GEREK YOKTUR

Bu yazımızda demuraj ödemeleri için 2 no.lu KDV beyanı verilmesine gerek olup olmadığı ele alınmıştır.

detay