Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

GÜMRÜK DENETİMLERİNDE NELER ÖNEMLİ

Bu yazımızda gümrük müfettişlerince yapılan denetimlerde incelenen hususlar ele alınmıştır.

detay

MENŞE ŞAHADETNAMESİNİ DÜZENLEMESİ GEREKEN ÜLKE

Bu yazımızda menşe şahadetnamesini düzenlemesi gereken ülkenin neresi olduğu ele alınmıştır.

detay

AMERİKAN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK CEZASI

Bu yazımızda ABD ek mali yükümlülüğüne uygulanması gereken cezalar ele alınmıştır.

detay

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi şirketlere verilen ihracatta yerinde gümrükleme izni ele alınmıştır

detay

ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK BEYANNAMELERİNE DAĞITIMI

Royalti ödemelerinin gümrük beyannamelerine dağıtımı yazımızın konusunu oluşturmaktadır

detay

SOMALİLİ KORSANLAR VE GÜMRÜK KIYMETİ

Korsan geçiş ücretlerinin gümrük kıymeti karşısındaki durumu ele alınmıştır.

detay

COVİD-19 ve İHRACAT BEDELLERİNİN GETİRİLEMEMESİ

Yazımızın konusunu Covid-19 salgını nedeniyle ihracat bedellerinin getirilememesi oluşturmaktadır.

detay

İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME (YYS)

YYS sahibi firmalarda ithalatta yerinde gümrükleme konusu ele alınmıştır.

detay

İHRACAT BEDELLERİNİN GETİRİLMESİ SUNUMU

İhracat bedellerinin getirilmesi hakkında tebliğ ve bağlı genelgeden oluşturulan sunum

detay

HANGİ EŞYALAR YEŞİL HATTA İŞLEM GÖREMEZ?

Bu yazımızda yeşil hatta işlem görebilecek eşyalar ele alınmıştır.

detay

İTHALATTA KDV MATRAHI

İthalatta KDV matrahı ele alınmıştır

detay

YYS SAHİBİ FİRMALARIN GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURU SÜRECİ

Götürü teminat yetkisi tanımlı olmayan YYS sahibi firmaların götürü teminat yetkisine nasıl başvurabileceği yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

detay

GÖZETİM FİYATI - VERGİLERİN GERİ ALINMASI

Gözetim nedeniyle fazla ödenen vergilerin geri alınması ve sonrası....

detay

GÜMRÜKTE MALİYET DÜŞÜREN STRATEJİLER

Bu yazımızda gümrükte zaman kazandıran, vergi avantajı sağlayan enstrümanlar incelenmiştir.

detay

YYS KAPSAMINDA ALINMASI ZORUNLU EĞİTİMLER NELERDİR?

Bu yazımızın konusunu, YYS kapsamında alınması gereken zorunlu eğitimler oluşturmaktadır.

detay

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNDEN KURTULMANIN YASAL YOLLARI

İGV ödememek için kullanılabilecek yasal yollar ele alınmıştır

detay

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN AVANTAJLARI

Dahilde işleme rejiminin avantajları kaleme alınmıştır.

detay

HEM DÖVİZ HEM TL KESİLEN FATURALAR - GÜMRÜK

Hem döviz hem TL kesilen faturaların gümrüğe beyanı incelenmiştir

detay

NAVLUN-SİGORTA BEYANINDA İDARE RE’SEN EMSAL ALAMAZ

İdarenin resen emsal navlun sigorta hesaplaması yapmasının hukuken yerinde olmadığı incelenmiştir.

detay

TRANSİT TİCARET

Bu yazımızın konusunu transit ticaret ile ilgili temel kurallar oluşturmaktadır.

detay