Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

YYS SAHİBİ FİRMALARIN GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURU SÜRECİ

Götürü teminat yetkisi tanımlı olmayan YYS sahibi firmaların götürü teminat yetkisine nasıl başvurabileceği yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

detay

GÖZETİM FİYATI - VERGİLERİN GERİ ALINMASI

Gözetim nedeniyle fazla ödenen vergilerin geri alınması ve sonrası....

detay

GÜMRÜKTE MALİYET DÜŞÜREN STRATEJİLER

Bu yazımızda gümrükte zaman kazandıran, vergi avantajı sağlayan enstrümanlar incelenmiştir.

detay

YYS KAPSAMINDA ALINMASI ZORUNLU EĞİTİMLER NELERDİR?

Bu yazımızın konusunu, YYS kapsamında alınması gereken zorunlu eğitimler oluşturmaktadır.

detay

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNDEN KURTULMANIN YASAL YOLLARI

İGV ödememek için kullanılabilecek yasal yollar ele alınmıştır

detay

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN AVANTAJLARI

Dahilde işleme rejiminin avantajları kaleme alınmıştır.

detay

HEM DÖVİZ HEM TL KESİLEN FATURALAR - GÜMRÜK

Hem döviz hem TL kesilen faturaların gümrüğe beyanı incelenmiştir

detay

NAVLUN-SİGORTA BEYANINDA İDARE RE’SEN EMSAL ALAMAZ

İdarenin resen emsal navlun sigorta hesaplaması yapmasının hukuken yerinde olmadığı incelenmiştir.

detay

TRANSİT TİCARET

Bu yazımızın konusunu transit ticaret ile ilgili temel kurallar oluşturmaktadır.

detay

ORDİNO BEDELİ – EŞYA ÜZERİNDE HAPİS HAKKI – GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

Yazımızın konusunu, ordino bedeli ödenmediği gerekçesiyle eşyanın hapsedilip hapsedilemeyeceği, hapsedilebilecekse şartları, şartlar oluşmadan eşyanın hapsedilmesi halinde ne tür bir suç işlendiği oluşturmaktadır.

detay

COVID19 NEDENİYLE GÜMRÜK MEVZUATI DÜZENLEMELERİ

Bu yazımızda Covid19 salgını nedeniyle gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler kronolojik olarak ele alınmıştır.

detay

GÜMRÜKTE LABORATUVAR TAHLİLİ – TEMEL KURALLAR

Bu yazımızda ithale konu eşyanın GTİP’in belirlenmesi için yapılan laboratuvar tahliline ilişkin temel ilkeler ele alınacaktır.

detay

DIŞ TİCARET DENGESİNDE FAZLA VERMEMİZE NEDEN OLAN EŞYALAR

Dış ticaret dengesinde fazla vermemizi sağlayan eşyalar incelenmiştir

detay

DIŞ TİCARET DENGESİNDE AÇIK VERMEMİZE NEDEN OLAN EŞYALAR

Dış ticaret dengesinde açığa neden olan eşya sıralaması ele alınmıştır.

detay

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ – TEMEL KURALLAR

Bu yazımızda bağlayıcı tarife bilgisine (BTB) ilişkin temel kurallar ele alınacaktır.

detay

E-FATURAYI İHRACAT BEYANNAMESİNE BAĞLAMA SÜRESİ

Bu yazımızda e-faturanın ihracat beyannamesine bağlanması gereken süre ele alınmıştır.

detay

İTHAL MALLAR İÇİN YURTDIŞINDA ALINAN GÖZETİM – NEZARET VE KALİTE KONTROL HİZMETLERİ

Yazımızın konusunu ithalata konu malların üretimi veya yüklenmesi aşamasında alınan gözetim, nezaret ve kalite kontrol hizmetleri oluşturmaktadır.

detay

YYS ve ISO BELGELERİ KAPSAMINDA OLMASI GEREKEN TESİSLER

Bu yazımızda YYS ve ISO belgelerinin kapsamında olması gereken tesisler ele alınmıştır.

detay

BOĞAZ SPREYİ KULLANDIM, EHLİYETİMİ KAYBETTİM – DAVA AÇTIM GERİ ALDIM

Bu yazımızda ehliyetimi geri almak için yaptığım mücadeleyi anlattım

detay

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ - ÖNE ÇIKANLAR

Gümrük yönetmeliği değişiklikleri

detay