Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

GÜMRÜKTE LABORATUVAR TAHLİLİ – TEMEL KURALLAR

Bu yazımızda ithale konu eşyanın GTİP’in belirlenmesi için yapılan laboratuvar tahliline ilişkin temel ilkeler ele alınacaktır.

detay

DIŞ TİCARET DENGESİNDE FAZLA VERMEMİZE NEDEN OLAN EŞYALAR

Dış ticaret dengesinde fazla vermemizi sağlayan eşyalar incelenmiştir

detay

DIŞ TİCARET DENGESİNDE AÇIK VERMEMİZE NEDEN OLAN EŞYALAR

Dış ticaret dengesinde açığa neden olan eşya sıralaması ele alınmıştır.

detay

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ – TEMEL KURALLAR

Bu yazımızda bağlayıcı tarife bilgisine (BTB) ilişkin temel kurallar ele alınacaktır.

detay

E-FATURAYI İHRACAT BEYANNAMESİNE BAĞLAMA SÜRESİ

Bu yazımızda e-faturanın ihracat beyannamesine bağlanması gereken süre ele alınmıştır.

detay

İTHAL MALLAR İÇİN YURTDIŞINDA ALINAN GÖZETİM – NEZARET VE KALİTE KONTROL HİZMETLERİ

Yazımızın konusunu ithalata konu malların üretimi veya yüklenmesi aşamasında alınan gözetim, nezaret ve kalite kontrol hizmetleri oluşturmaktadır.

detay

YYS ve ISO BELGELERİ KAPSAMINDA OLMASI GEREKEN TESİSLER

Bu yazımızda YYS ve ISO belgelerinin kapsamında olması gereken tesisler ele alınmıştır.

detay

BOĞAZ SPREYİ KULLANDIM, EHLİYETİMİ KAYBETTİM – DAVA AÇTIM GERİ ALDIM

Bu yazımızda ehliyetimi geri almak için yaptığım mücadeleyi anlattım

detay

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ - ÖNE ÇIKANLAR

Gümrük yönetmeliği değişiklikleri

detay

AMBALAJLARIN BEYANI

Bu yazımızda ambalajların beyanına ilişkin bir husus ele alınmıştır.

detay

KISMİ MUAFİYET – GEÇİCİ İTHALAT – TEMEL İLKELER

Bu yazımızda kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminde bulunan temel ilkeler ele alınmıştır

detay

GÜMRÜK HUKUKUNDA LEHE HÜKÜM UYGULAMASI

Bu yazıda lehe hüküm ilkesi ele alınmıştır.

detay

ELLEÇLEME

Bu yazımızda elleçleme konusu ele alınmıştır

detay

CORONAVİRUS GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE MÜCBİR SEBEPTİR.

Gümrük Yönetmeliği'nin 31. maddesine göre salgın hastalıklar mücbir sebep ve beklenmeyen haller arasındadır.

detay

TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE GÜMRÜK

Bu yazımızda transfer fiyatlandırması faturalarının gümrük açısından önemine değinilmiştir.

detay

GERİ GELEN EŞYA - A.TR - MENŞE ŞAHADETNAMESİ - İGV - EMY

Bu yazımızda geri gelen eşya ele alınmıştır.

detay

İHRAÇ EDİLMİŞ MALLARDA ALICI DEĞİŞİKLİĞİ

Yazımızın konusunu, ihraç edilmiş mallarda alıcı firma değişikliği süreci oluşturmaktadır.

detay

İHRACAT BEYANNAMESİNDE İMALATÇI İSMİNDE YAPILAN HATALAR

İhracat beyannamesinde imalatçı isminin hatalı beyan edilmesi ya da hiç beyan edilmemesi

detay

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE GÜMRÜKTEKİ MALLAR

Bu yazımızda şirket birleşmeleri sonucunda gümrükte bekleyen mallara ilişkin konular ele alınmıştır.

detay

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE YYS’DE NELER DEĞİŞTİ?

21.02.2020 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ele alınmıştır.

detay