Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

YYS – ÖDEVLER - SERTİFİKANIN DEVAMLILIĞI

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların aldıkları sertifikanın devamlılığını sağlamak için dikkat etmeleri gereken konular ele alınmıştır.

detay

DOĞRUDAN NAKLİYAT VE İGV

Bu yazımızda doğrudan nakliyat kuralın İGV uygulamasındaki önemine değinilmiştir.

detay

GÜMRÜKTE DAMGA VERGİSİ

Bu yazımızda gümrük işlemleriyle ilgili damga vergisi düzenlemeleri ele alınmıştır.

detay

DAMGA VERGİSİNDE AYNI BELGENİN BİRDEN FAZLA İBRAZI

Bu yazımızda bir belgenin her ibrazında damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği irdelenmiştir

detay

İHRACATÇI BEYANI MENŞE İSPAT BELGESİ MİDİR?

Bu yazımızda damga vergisi yönüyle menşe ispat belgesi olarak kabul edilen ihracatçı beyanının menşe ispat belgesi olarak eksik belge ile beyan kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

detay

GÜMRÜK CEZALARINDA LEHE HÜKÜM UYGULAMASI

Bu yazımızda gümrük cezalarında lehe hükmün uygulanması ilkesine değinilmiştir.

detay

TAAHHÜTLERE AYKIRILIK

Bu yazımızda ürün güvenliği denetiminden muafen ithal edilen ancak muafiyet şartlarına aykırı bir şekilde kullanılan eşyaya ilişin müeyyideler ele alınacaktır.

detay

İTHALATTA KKDF – TEMEL İLKELER

Bu yazımızda ithalatta gümrük idaresince tahsil edilen KKDF’nin temel kuralları ele alınmıştır.

detay

İHRACAT MALI TAŞIYAN ARAÇTA KAÇAK GÖÇMEN YAKALANMASI

Bu yazımızda kaçak göçmen yakalanan araçların ve bu araçların içindeki ihracat mallarının durumu ele alınmıştır.

detay

YYS - İZLENEBİLİRLİK KURALI - GÜMRÜK BEYANNAMESİ YAZIMI

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların beyannamelerinin yazımında izlenebilirlik koşulun uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gereken koşullar ele alınmıştır

detay

İHRACAT BEYANNAMELERİNDEKİ GTİP'İN ÖTV AÇISINDAN ÖNEMİ

Bu yazımızda ihracat beyannamelerinde beyan edilen GTİP esas alınarak iç piyasaya satışlar üzerinden ÖTV tahakkuku yapıldığına değinilmiştir.

detay

A.TR - İGV - EMY

Bu yazımızda ithal edilen eşyanın İGV ve menşe esasına dayanan EMY’ye tabi olduğu durumlarda sunulması gereken belgeler incelenmiştir.

detay

KUR FARKLARININ MAL MALİYETİNE DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ

Bu yazımızda kur farklarının malın maliyetine dahil edilip edilmeyeceği konusu işlenmiştir

detay

YYS – YENİ TESİS EKLENMESİ - TESİSLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Bu yazımızda, YYS sahibi kişilerin mevcut tesislerine yenilerini eklemek istemesi halinde yapılması gereken işlemler ele alınmıştır.

detay

İHRACATÇI BEYANI, UZUN VE KISA DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI, MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Bu yazımızda hem İGV, hem EMY hem de ADV'ye tabi bir eşyanın ithalinde sunulması gereken belgeler incelenmiştir.

detay

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU

Bu yazımızda ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemeler ele alınmıştır

detay

YYS - ADRES, UNVAN, VERGİ NUMARASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın adres, unvan, vergi numarası gibi bilgilerinde değişiklik olması halinde yapılması gereken işlemler ele alınmıştır.

detay

YYS ve ŞİRKET YETKİLİLERİNİN DEĞİŞMESİ

Bu yazımızda YYS sahibi şirketlerin ortaklık yapısının değişmesi halinde yapılması gereken işlemler ele alınmıştır.

detay

FREE SHOP- KDV/ÖTV İSTİSNASI

Bu yazımızda gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerin KDV ve ÖTV mevzuatı yönüyle ihracat sayılıp sayılmadığı ele alınmıştır

detay

YYS ve CEZA DAVASI

Bu yazımızda ceza davasının YYS'ye etkisi irdelenmiştir.

detay