Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

A.TR - İGV - EMY

Bu yazımızda ithal edilen eşyanın İGV ve menşe esasına dayanan EMY’ye tabi olduğu durumlarda sunulması gereken belgeler incelenmiştir.

detay

KUR FARKLARININ MAL MALİYETİNE DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ

Bu yazımızda kur farklarının malın maliyetine dahil edilip edilmeyeceği konusu işlenmiştir

detay

YYS – YENİ TESİS EKLENMESİ - TESİSLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Bu yazımızda, YYS sahibi kişilerin mevcut tesislerine yenilerini eklemek istemesi halinde yapılması gereken işlemler ele alınmıştır.

detay

İHRACATÇI BEYANI, UZUN VE KISA DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI, MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Bu yazımızda hem İGV, hem EMY hem de ADV'ye tabi bir eşyanın ithalinde sunulması gereken belgeler incelenmiştir.

detay

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU

Bu yazımızda ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemeler ele alınmıştır

detay

YYS - ADRES, UNVAN, VERGİ NUMARASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın adres, unvan, vergi numarası gibi bilgilerinde değişiklik olması halinde yapılması gereken işlemler ele alınmıştır.

detay

YYS ve ŞİRKET YETKİLİLERİNİN DEĞİŞMESİ

Bu yazımızda YYS sahibi şirketlerin ortaklık yapısının değişmesi halinde yapılması gereken işlemler ele alınmıştır.

detay

FREE SHOP- KDV/ÖTV İSTİSNASI

Bu yazımızda gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerin KDV ve ÖTV mevzuatı yönüyle ihracat sayılıp sayılmadığı ele alınmıştır

detay

YYS ve CEZA DAVASI

Bu yazımızda ceza davasının YYS'ye etkisi irdelenmiştir.

detay

A.TR EŞLİĞİNDE GELEN KÜMÜLASYON MENŞELİ EŞYADA İGV

Bu yazımızda kümülasyona taraf ülkeler menşeli eşyada İGV uygulamaları incelenmiştir.

detay

TÜRKİYE - ABD TİCARET SAVAŞININ VERGİSEL ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu yazıda Türkiye - ABD ticaret savaşının vergisel etkileri karşılaştırılmıştır.

detay

DAHİLDE İŞLEME VE ÖTV

Bu yazımızda 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listelerde yer alan eşyaların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV’nin durumu ele alınmıştır.

detay

GÖZETİME TABİ MALLARDA MUHASEBE KAYITLARI

Bu yazımızda gümrükte gözetim uygulamasına tabi malların muhasebeleştirilmesi ele alınmıştır.

detay

MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ- GÜMRÜKTE UZLAŞMA ve YAPILANDIRMA

Bu yazımızda eşya müsaderesinin uzlaşma ve yapılandırma kapsamına girmediğinden bahsedilmiştir.

detay

YAZILIM İTHALATI (Gümrük, KDV, Tevkifat, Muhasebe)

CD veya DVD içerisinde ithal edilen yazılımların gümrük ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu ele alınmış ve örnek muhasebe kayıtları yapılmıştır.

detay

GECİKME FAİZİ vs GECİKME ZAMMI

Bu yazımızda zaman zaman birbiri yerine kullanılan gecikme faizi ile gecikme zammı terimlerini irdeleyeceğiz.

detay

ÖTV İADESİNDE TEMEL KOŞULLAR

Bu yazımızın konusunu ÖTV iadesine ilişkin temel ilkeler oluşturmaktadır.

detay

YYS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ TABLOSU

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğin’de yapılan değişikliklere ilişkin Yönetmelik, 25.06.2018 tarihli 30459 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE EŞDEĞER EŞYA

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 3/1-j maddesine göre eşdeğer eşya, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve t

detay

MESAİ ve YOLLUK ÖDEMELERİ- GÜMRÜK KIYMETİ ve KDV MATRAHI

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221. maddesinde, normal çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talebin, çalışacak personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî...

detay