AMAÇ

Bu eğitimin amacı ihtilaf yaşanan konuların neler olduğuna değinmek ve zaman kaybı, müeyyidelerle karşılaşılmaması adına bu gibi hataların nasıl önleceğine ilişkin konuları ele almaktır.

Bu eğitimle, mevzuattaki belirsizlik veya gümrük idareleri arasında bulunan uygulama farklılıklarından kaynaklanan ihtilaflı konulara değinilerek farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Tercihli/tercihsiz menşe, A.TR, İGV, EMY, ADV
 • Tutarsız tahlil sonuçları
 • Tamamlayıcı beyan ve pişmanlık beyanı ayrımındaki belirsizlikler
 • Mükerrer damga vergileri
 • Dahilde işleme kapsamı ihraç edilen eşya geri geldiğinde vergilendirme
 • Dahilde işleme rejiminde ikincil işlem görmüş ürünlerin kati ithalinde faiz
 • Geri gelen eşyada 4010-4210 rejimlerinin ayrımı
 • Türk menşeli eşyadan İGV alınması
 • Serbest bölgede üretilen eşyanın Türkiye’ye ithalinde vergilendirme
 • Serbest bölgeler ve ÖTV
 • D teslimlerde sigorta sorunu
 • Havayolu taşımalarında navlun farkı beyanları
 • ÖTV ve KDV Kanunun ihracat saydığı durumlar arasındaki farklar ve ihraç kayıtlı satışlar
 • 20 TL altındaki amme alacakları için ek tahakkuk ve cezalar
 • Eşya ile gelen palet ve ambalajlara ayrı kalem açılması
 • Geçici ithalat – kiralama bedellerinin gümrüğe beyan edilmesi
 • Tescil ve onay birleşmesi sonucu düzeltme ve bazı hakların kaybolması
 • İhracat beyannamesinde düzeltme
 • Evrak saklama süresi geçmesine karşın ek tahakkuk ve ceza kararlarında tahsil zamanaşımının uygulanmaması,
 • Belge sunulamadığı için uzun yıllar geçse de teminatların çözülememesi
 • Kırmızı hattan kapanmış beyanname kapsamı eşyanın GTİP’inin aradan bir kaç yıl sonra denetim elemanlarınca değiştirilmesi
 • İskontolar
 • KKDF, 3. kişiye yapılan ödemeler, grup içi ödemeler, TR ile başlayan İBAN’a yapılan transferler

HEDEF KİTLE

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;

 • Mali işler
 • Dış ticaret
 • Denetim birimi 

Personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

SÜRE

Eğitimin yaklaşık 4 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN

Sezai KAYA

İLETİŞİM

Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.