AMAÇ

Bu eğitimin amacı bazı hakların kaybolmaması veya müeyyidelerle karşılaşılmaması adına yasaların izin verdiği ölçüde son anda kullanılabilecek enstrümanlara değinmektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Dahilde İşleme
  • Kati İthalat
  • Belge Revizesi
  • Süre Uzatımları
  • Haklı Sebepler
  • Mücbir Sebepler
  • Serbest Bölgeye İhracat
  • İkincil İşlem Görmüş Ürün
  • TEV
  • Usulsüzlük Cezaları
  • Kısmi Teminat İadesi
 • Geçici İthalat
  • Kati İthalat
  • Usulsüzlük Cezaları
  • Yurtdışından Belge Getirme
 • Antrepo
  • Ceza Riskini Hafifletme
  • Ödenecek KDV Takibi
 • Hariçte İşleme
  • Tamir Edilemeyen Eşya ve Vergiler
 • Geçici İhracat – Geri Gelen Eşya
  • Süre Uzatımları
 • Yolcu İşlemleri
  • Free Shop Alışverişleri
  • Yolcu Beraberi Eşyada Cezadan Kurtulma
 • 2 No.lu KDV Beyannamesi
  • Çifte Kdv ve Cezalardan Kurtulma
 • Kargo İşlemleri
  • İhracat, İthalat
 • Kaçakçılık
  • Etkin Pişmanlık
 • İhtirazi Kayıtla Beyan
 • Pişmanlık, Uzlaşma, Tamamlayıcı Beyan
 • Geri Verme Talebi ve Dava
 • Beyannamede Düzeltme
  • Cari İşlemler
  • Beyannamenin Yatırım Teşvik Kapsamına Alınması
 • İhracat İmalatçı Adının Unutulması
 • Mahrece İade
 • Gümrüğe Terk
 • Küşat
 • Diğer
  • Teminatla Eşya İthali
  • CIF %1 Ödeyerek Tasfiyelik Eşyayı Almak
 • Taksitlendirme
  •  Amme Alacağının Taksitlendirilmesi
 • Yedi Emin
 • KKDF
  •  Geri Gelen Para
 • Beyanname İptali

HEDEF KİTLE

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;

 • Mali işler
 • Dış ticaret
 • Denetim birimi 

Personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

SÜRE

Eğitimin yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN

Sezai KAYA
Aytaç VAROL

İLETİŞİM

Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.