AMAÇ

Tedarik zincirinde çalışan personelin gümrük mevzuatı karşısındaki farkındalık düzeyinin arttırılması, bir satın alma kararı vermeden önce dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğuna dair bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

Gümrük Vergilerinin Temel Felsefesi

Gümrük hissesi – ortak
Hisse devri
Gümrük gözetimi
Yurtdışı katma değeri vergilendirme

Kıymet

Gümrüğe beyan edilmesi gereken unsurlar
Maliyet formülü
Debit note belgesinin gümrüğe beyanı
Fiyat farklarının gümrüğe beyanı
Credit note belgesinin gümrüğe beyanı
Kalıp ödemeleri
Birim kıymetler ve transfer fiyatlandırması ve ilişkili kişiler
Sözleşmelerin gümrükteki karşılığı ve damga vergisi
Teslim şekillerinin gümrükteki karşılığı ve faturada yazan ifadelerin önemi
Sigorta poliçesi ve navlun faturaları
Emsal beyanlar ve gerçekleşenler
Taşıma şekli, aracı ve güzergah değişiklikleri
Ödeme şekilleri
Ödeme şekilleri ve KKDF
Para transferlerinin tarihi ile beyanname tarihlerinin uyumu
Muaf olan rejimler
Üçüncü şahsa ödemeler
KKDF ve aynı sevkiyatta kısmen peşin ve kısmen vadeli ödemenin önemi
Ardiye, demuraj, antrepo faturaları ve beyanı
2 nolu KDV beyanları

Menşe

Menşe konusunun önemi
Doğru belgelerin kullanımı ve hangi ülkeden hangi belgenin temin edileceği
Ticaret anlaşmalarının satın alma kararına etkisi
Doğrudan nakliyat kuralının satın alma kararına etkisi
Belge örnekleri ve kontrolü
Faturanın farklı ülkeden gelmesi ve tercihli menşe belgesinin düzenlenmesi gereken ülke
Menşe şahadetnamesini düzenlemesi gereken ülke
Fatura üzerinde, konşimento ve diğer ticari belgelerde yazan bilgilerin önemi
Eşya ambalajlarında yazan ifadelerin önemi

Tarife (GTİP)

Tarifenin önemi
Tercihli – tercihsiz menşe
Yaptırımlar
Faturalar ve diğer ticari belgelerin üzerinde yazan ifadelerin önemi
Eşyanın kullanım yerlerinin önemi
Sorulan sorulara doğru bilgi vermenin önemi ve çelişkili GTİP’ler
Alınması gereken izinlerin tarifeye göre değişmesi ve yaptırımlar

Dahilde İşleme

Dahilde işlemenin kısaca tanımı
Rejimin önemi ve rejim kapsamındaki malların takibi
Süreler
İkincil işlem görmüş ürünlerin satılması

Geçici İthalat

Geçici ithalatın kısaca tanımı
Rejimin önemi ve rejim kapsamındaki malların takibi
Süreler

Beyansız Eşya Girişleri

Kargo
Kapıda neler teslim edilebilir?
Yolcu beraberi
Yolcu beraberi neler getirilebilir?

Belge Düzeni

İthalat faturaları ve ithalat evraklarında dikkat edilecek hususlar.
İthalatta kullanılan evraklar

Vergilendirme ve Cezalar

Gümrükte tahsil edilen vergiler
Vergi oranlarının kontrolü ve bunlara ulaşma
Satın Alma Kararından Önce Yapılması Gereken İşlemler
Cezalar

HEDEF KİTLE

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin,

Dış ticaret,
Satın alma ve lojistik
Muhasebe
Planlama

Birimi çalışanlarının bu eğitime katılması tavsiye edilmektedir.

SÜRE

Eğitimin yaklaşık 3 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN

Sezai KAYA

İLETİŞİM

Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilirler.