GÜMRÜK DENETİMLERİ - SONRADAN KONTROLLERDE NELER ÖNEMLİ?

AMAÇ

Bu eğitimde gümrük denetimlerinde (sonradan kontrol) hangi alanların kontrol edildiğine ve en çok ceza ile karşılaşılan konulara değinilerek, cezalarla karşılaşılmaması adına alınabilecek önlemlerden bahsedilmektedir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Para transferleri gümrük beyannamesi uyumu,
 • Transfer fiyatlandırması kapsamında yapılan fiyat düzeltmeleri (price adjustments),
 • İlişkili şirketler ve ilişki beyanları,
 • Satın alma sözleşmeleri ve damga vergisi,
 • Fiyat düzeltmeleri, debit note, fark faturaları,
 • Management fee, yönetim danışmanlığı, harcamalara katılma payı ödemeleri,
 • Dar mükelleflere yapılan ödemeler,
 • 2 no.lu KDV beyanları ve muhtasar beyannameleri,
 • Royalti ve lisans ödemeleri,
 • Navlun farkları ve teslim şekilleri,
 • Taşıma şekli, aracı ve güzergah değişiklikleri,
 • Emsal navlun beyanları ile gerçekleşen rakamların uyumu,
 • İşçilik giderleri (bakım, yenileme, temizleme, configrasyon vs),
 • Kalıp bedeli ödemeleri,
 • Fark bedel mahiyetindeki kap ve ambalaj bedelleri,
 • Para transferlerinin tarihi ile beyanname tarihlerinin uyumu (KKDF),
 • Cari hesap bakiyeleri (KKDF),
 • Kargo yoluyla gelen malların gümrüğe beyan edilip edilmediği,
 • Yolcu beraberi beyansız mal gelip gelmediği,
 • Demuraj ödemeleri,
 • KDV ve ÖTV matrahlarının kontrolü
 • Menşe ve dolaşım belgelerinin şekli kontrolü,
 • Tedarikçi beyanı ibraz edilmesi gereken işlemler, 
 • ADV, İGV ve EMY denetimi ve doğru belgelerin kullanılıp kullanılmadığı,
 • Doğrudan nakliyat,
 • Muafiyet kodları,
 • Çelişkili GTİP'lerden mal çekilmesi,
 • Geçmişteki GTİP değişiklikleri ve cezalar,
 • Tarifede veya izinde belirtilen taahhütlere uygun yerde kullanım,
 • Dâhilde işleme stoklarının yurtiçine satılıp satılmadığı,
 • TEV denetimi ve stok hareketlerinin TEV beyanlarına uygunluğu,
 • Eşdeğer eşya koşullarına uyulup uyulmadığı,
 • İkincil işlem görmüş ürünlerin beyanı,
 • Firelerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,
 • İhracat GTİP'leri üzerinden ÖTV beyanları,
 • Stok kartları ve ambar defterinin gümrük beyannameleri ile uyumu, 
 • Bedelsiz beyanların denetimi (dahilde işleme ve hariçte işleme),
 • KDV oranlarının doğruluğu,
 • Antrepo beyannameleri ile ithalat beyannamelerinin uyumu

HEDEF KİTLE

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;

 • Mali işler
 • Dış ticaret
 • Denetim birimi

Personelinin katılması tavsiye edilmektedir.

SÜRE

Eğitimin yaklaşık 3 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN

Sezai KAYA

İLETİŞİM

Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya adresinden bizimle iletişime geçebilir.