İHRACATI ARTTIRACAK BİR ÖNERİ

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
07.02.2020


Son zamanlarda karşıma çok çıkan bir konu: Yurtdışında yerleşik firma Türkiye’de vergi mükellefi olmadan, KDV’siz mal toplayıp ihracat beyannamesi açabilir mi?

Bu soru daha çok Türkiye’den mal alıp bir başka ülkeye mal satmak isteyen ama Türkiye’deki alış fiyatlarının görünmesini istemeyen yabancı firmalardan geliyor. Şu anki mevzuat buna cevaz vermiyor. Ama neden olmasın. Bu şekilde kaç tane projeden vazgeçildiğini biliyorum.

Bu sorunun çözümü için aşağıdaki yollar uygulanabilir.

1) Yabancı firmanın vergi mükellefi olmadan (vergi numarası olmadan) ihracat beyannamesi açabilmesi için mevzuat değiştirilerek yabancı firmaya ihraç kaydıyla satış yapmanın yolu açılabilir. 

2) Yerli firmaların Maliye Bakanlığı’nca belirlenen antrepoya ihracat hükmünde mal teslim edilebilmesinin önü açılabilir. Bu sayede yabancı firma antrepoda toparladığı malları transit yaparak yurtdışı edebilecektir.