Yazılar

A.TR EŞLİĞİNDE GELEN KÜMÜLASYON MENŞELİ EŞYADA İGV

Bu yazımızda kümülasyona taraf ülkeler menşeli eşyada İGV uygulamaları incelenmiştir.

detay

TÜRKİYE - ABD TİCARET SAVAŞININ VERGİSEL ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu yazıda Türkiye - ABD ticaret savaşının vergisel etkileri karşılaştırılmıştır.

detay

DAHİLDE İŞLEME VE ÖTV

Bu yazımızda 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listelerde yer alan eşyaların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV’nin durumu ele alınmıştır.

detay

GÖZETİME TABİ MALLARDA MUHASEBE KAYITLARI

Bu yazımızda gümrükte gözetim uygulamasına tabi malların muhasebeleştirilmesi ele alınmıştır.

detay

MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ- GÜMRÜKTE UZLAŞMA ve YAPILANDIRMA

Bu yazımızda eşya müsaderesinin uzlaşma ve yapılandırma kapsamına girmediğinden bahsedilmiştir.

detay

YAZILIM İTHALATI (Gümrük, KDV, Tevkifat, Muhasebe)

CD veya DVD içerisinde ithal edilen yazılımların gümrük ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu ele alınmış ve örnek muhasebe kayıtları yapılmıştır.

detay

GECİKME FAİZİ vs GECİKME ZAMMI

Bu yazımızda zaman zaman birbiri yerine kullanılan gecikme faizi ile gecikme zammı terimlerini irdeleyeceğiz.

detay

ÖTV İADESİNDE TEMEL KOŞULLAR

Bu yazımızın konusunu ÖTV iadesine ilişkin temel ilkeler oluşturmaktadır.

detay

YYS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ TABLOSU

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğin’de yapılan değişikliklere ilişkin Yönetmelik, 25.06.2018 tarihli 30459 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE EŞDEĞER EŞYA

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 3/1-j maddesine göre eşdeğer eşya, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve t

detay