Yazılar

TESCİL VE ONAY BİRLEŞMESİ SONRASI BEYANNAMEDE DÜZELTME

Gümrük Yönetmeliği’nin 121/2 ve 3. maddeleri; “(2) Eşyanın teslimine kadar...

detay

GEÇİCİ İTHALATI KATİ İTHALATA DÖNÜŞTÜRME

Daha sonradan ortaya çıkan çeşitli sebepler dolayısıyla geçici ithal edilen eşyanın kati ithalata dönüştürülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, 4053 rejim kodundan yeni beyanname açılması suretiyle eşya kati olarak ithal edilebilecektir. 4053...

detay

20 TL'DEN AZ VERGİ FARKI İÇİN EK TAHAKKUK VE CEZA KARARI DÜZENLENEBİLİR Mİ?

Geçtiğimiz günlerde 0,01 TL vergi farkları için gümrük idaresi tarafından ek tahakkuk ve ceza kararlarının düzenlendiği müşahede edilmiştir...

detay

CIF BEDEL = GÜMRÜK KIYMETİ MİDİR?

İthal edilen eşyanın gümrük kıymeti satış bedelidir. Teslim şekline göre navlun ve sigorta giderlerinin eklenmesiyle CIF kıymete ve başkaca bir husus bulunmadığı takdirde gümrük kıymetine ulaşılmaktadır...

detay

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER – İTHALAT BEDELLERİ VE KKDF

Ülkeler kendi ihracatını teşvik etmek maksadıyla birtakım mekanizmalar kurar. Bu mekanizmalardan bir tanesi de kendi ülkesinden mal alımı yapan ithalatçıları kredilendirmektir. Aşağıda bazı ülkelerde kurulmuş olan ihracat kredi kurumlarının bir...

detay

YYS SAHİBİ FİRMALARDA MUHASEBE VE ARŞİV DÜZENİ

Gümrük idaresine beyan edilen vergilerin doğruluğunu araştıran birimlerden birisi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleridir. Müfettişler bu denetimlerde...

detay

İTHALATTA ÖTV – (Konu, Matrah ve Vergilendirme Zamanı)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre...

detay

ARACILI İHRACAT (KDV- ÖTV – Dahilde İşleme – Kaçakçılık)

Yazımızda, aracılı ihracat ve ihraç kayıtlı satışlara değinilecek ve konuyla ilgili dış ticaret ve KDV-ÖTV mevzuatı ele alınacak, aracı ihracatçının kaçakçılık mevzuatı çerçevesindeki yükümlülükleri irdelenecektir...

detay

İTHALDE ALINAN VERGİLERİN KDV İADE ALACAĞINA MAHSUBU

Yazımızda gümrükte tahakkuk eden vergilerin vergi dairesinden olan KDV iadesi alacağına mahsuben ödenmesine ilişkin usul ve esaslara değinilecektir...

detay

İHRACATA KONU MALLARIN ZAYİ OLMASI

İhracata konu malların kaza, çalınma, yanma gibi zorlayıcı sebep veya beklenmeyen haller nedeniyle telef veya kaybı söz konusu olabilmektedir...

detay

TRANSİT REFAKAT BELGELERİ – DAMGA VERGİSİ YANSITMASI – KDV

İthale konu olup henüz serbest dolaşıma girmemiş eşyaların bir gümrükten diğer bir gümrüğe nakli esnasında transit refakat belgesinin kullanılması söz konusu olmaktadır...

detay

İHRACATTA REKLAMASYON GİDERLERİ

Satışı yapılan malların; sipariş evsafına uygun olmaması, kusurlu olmaları, zamanında teslim edilmemeleri gibi nedenlerle alıcının kaybının telafi edilmesi adına fiyatta yapılan indirimlere reklamasyon denmektedir...

detay

GERİ GELEN EŞYA

Aşağıda; ihraç edildikten sonra herhangi bir nedenle geri gelen eşya ile ilgili soru ve cevaplara yer verilecektir...

detay

KIRMIZI ET İTHALATI VERİLERİ

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kırmızı etler aşağıdaki tarife pozisyonlarında sınıflandırılır. Son dönemlerde fiyatlardaki artışlar nedeniyle kırmızı et ithalatı kamuoyunu oldukça meşgul etmektedir...

detay

BİNEK OTOMOBİL İTHALAT VE İHRACAT VERİLERİ

“Türkiye, gümrük tarife cetvelinde 8703 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan ne kadar ithal ediyor, ne kadar ihraç ediyor?” sorusu zihinleri karıştırabilmekte, bazen dost...

detay

SATIN ALMA KOMİSYONLARI – GÜMRÜK KIYMETİ VE KDV TEVKİFATI

GATT’ın 7. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın EK-1 Yorum Notlarına göre satın alma komisyonu ithalatçının temsilcisine, kıymeti belirlenecek eşyanın satın alınmasında yurt dışında verilen temsil hizmeti karşılığında ödediği ücrettir...

detay

KAYIT DIŞILIK VE VERGİ ADALETİNİN ÖNEMİ

Eylül 2015’te Dağlıca saldırısının olduğu ve 16 askerimizin şehit edildiği gün “Hileli Gıda Raporu” yayınlandı. Bu Rapor terör saldırısının etkisiyle gündemi pek meşgul etmedi...

detay

GÜMRÜK CEZALARINDA İÇTİMA KURALI

Beyan edilen GTİP’in gümrük kontrolünde değiştirildiği durumlarda vergi oranlarının yükseldiği ve eşyanın ithalinde aranan belgelerin değiştiği durumlarla karşılaşılmaktadır...

detay

ROYALTİ ÖDEMELERİ (Gümrük – KDV – Kurumlar Vergisi)

Gümrük idaresince tahsil edilen vergiler 3 farklı zemine ayaklarını basmaktadır...

detay

TAMİR MAKSATLI HARİÇTE İŞLEMEDE EKSPERTİZ RAPORU ŞART MIDIR?

Türkiye’de tamir imkânı bulunmayan makine veya teçhizatın yurtdışına gönderildiği ve orada tamir işlemine tabi tutulduktan sonra tekrar geri getirildiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Burada hariçte işleme rejiminden yararlanılmakta...

detay