Yazılar

İHRACATÇI BEYANI, UZUN VE KISA DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI, MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Bu yazımızda hem İGV, hem EMY hem de ADV'ye tabi bir eşyanın ithalinde sunulması gereken belgeler incelenmiştir.

detay

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU

Bu yazımızda ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemeler ele alınmıştır

detay

YYS - ADRES, UNVAN, VERGİ NUMARASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın adres, unvan, vergi numarası gibi bilgilerinde değişiklik olması halinde yapılması gereken işlemler ele alınmıştır.

detay

YYS ve ŞİRKET YETKİLİLERİNİN DEĞİŞMESİ

Bu yazımızda YYS sahibi şirketlerin ortaklık yapısının değişmesi halinde yapılması gereken işlemler ele alınmıştır.

detay

FREE SHOP- KDV/ÖTV İSTİSNASI

Bu yazımızda gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerin KDV ve ÖTV mevzuatı yönüyle ihracat sayılıp sayılmadığı ele alınmıştır

detay

YYS ve CEZA DAVASI

Bu yazımızda ceza davasının YYS'ye etkisi irdelenmiştir.

detay

A.TR EŞLİĞİNDE GELEN KÜMÜLASYON MENŞELİ EŞYADA İGV

Bu yazımızda kümülasyona taraf ülkeler menşeli eşyada İGV uygulamaları incelenmiştir.

detay

TÜRKİYE - ABD TİCARET SAVAŞININ VERGİSEL ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu yazıda Türkiye - ABD ticaret savaşının vergisel etkileri karşılaştırılmıştır.

detay

DAHİLDE İŞLEME VE ÖTV

Bu yazımızda 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listelerde yer alan eşyaların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV’nin durumu ele alınmıştır.

detay

GÖZETİME TABİ MALLARDA MUHASEBE KAYITLARI

Bu yazımızda gümrükte gözetim uygulamasına tabi malların muhasebeleştirilmesi ele alınmıştır.

detay