Yazılar

GÜMRÜKTE KIYMET VE MATRAH FORMÜLÜ

İthal edilen eşyanın ihracatçının fabrikasından çıkışından ithalatçının deposuna girişine kadar geçen süre zarfında muhtelif giderler yapılır. Bunlar genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir...

detay

İTHALAT BEDELLERİNİN 3. KİŞİYE ÖDENMESİ VE KKDF

İthal edilen eşyanın bedellerinin bazen grup içindeki bir başka şirkete bazen de 3. kişiye ödendiği durumlar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda KKDF doğup doğmayacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

GÜMRÜKTE UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ

Gümrük vergileri ve cezaları konusunda uzlaşılan tutarın ödenmemesi halinde, uzlaşma iptal olur mu? Tebliğ edilen vergi ve para cezaları mı ödenmek zorundadır? şeklindeki soruların cevapları bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

AMBALAJ MALZEMESİ VE PALETLERDE KDV TECİL TERKİN UYGULAMASI

Ambalaj malzemesi ve paletlerin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla yurtiçinden alınıp alınamayacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

EN ÇOK NEYİ İHRAÇ EDİYORUZ?

Türkiye İstatistik Kurumunun duyurduğu verilere göre 2017 yılında yaklaşık 157 milyar dolar değerinde eşya ihraç etmiş bulunmaktayız...

detay

EN ÇOK NEYİ İTHAL EDİYORUZ?

Türkiye İstatistik Kurumunun duyurduğu verilere göre 2017 yılında yaklaşık 210 milyar dolar değerinde eşya ithal etmiş bulunmaktayız...

detay

GÜRCİSTAN PLAKALI TAŞITLAR

Çeşitli internet sitelerinde yabancı plakalı araçların satış ilanlarına sıklıkla rastlanılmaktadır. Gümrük işiyle uğraşan kişiler “Bu taşıtların satılması mümkün müdür? Alırsak herhangi bir müeyyide ile karşılaşır mıyız?” sorularını etrafındaki...

detay

TESCİL VE ONAY BİRLEŞMESİ SONRASI BEYANNAMEDE DÜZELTME

Gümrük Yönetmeliği’nin 121/2 ve 3. maddeleri; “(2) Eşyanın teslimine kadar...

detay

GEÇİCİ İTHALATI KATİ İTHALATA DÖNÜŞTÜRME

Daha sonradan ortaya çıkan çeşitli sebepler dolayısıyla geçici ithal edilen eşyanın kati ithalata dönüştürülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, 4053 rejim kodundan yeni beyanname açılması suretiyle eşya kati olarak ithal edilebilecektir. 4053...

detay

20 TL'DEN AZ VERGİ FARKI İÇİN EK TAHAKKUK VE CEZA KARARI DÜZENLENEBİLİR Mİ?

Geçtiğimiz günlerde 0,01 TL vergi farkları için gümrük idaresi tarafından ek tahakkuk ve ceza kararlarının düzenlendiği müşahede edilmiştir...

detay

CIF BEDEL = GÜMRÜK KIYMETİ MİDİR?

İthal edilen eşyanın gümrük kıymeti satış bedelidir. Teslim şekline göre navlun ve sigorta giderlerinin eklenmesiyle CIF kıymete ve başkaca bir husus bulunmadığı takdirde gümrük kıymetine ulaşılmaktadır...

detay

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER – İTHALAT BEDELLERİ VE KKDF

Ülkeler kendi ihracatını teşvik etmek maksadıyla birtakım mekanizmalar kurar. Bu mekanizmalardan bir tanesi de kendi ülkesinden mal alımı yapan ithalatçıları kredilendirmektir. Aşağıda bazı ülkelerde kurulmuş olan ihracat kredi kurumlarının bir...

detay

YYS SAHİBİ FİRMALARDA MUHASEBE VE ARŞİV DÜZENİ

Gümrük idaresine beyan edilen vergilerin doğruluğunu araştıran birimlerden birisi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleridir. Müfettişler bu denetimlerde...

detay

İTHALATTA ÖTV – (Konu, Matrah ve Vergilendirme Zamanı)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre...

detay

ARACILI İHRACAT (KDV- ÖTV – Dahilde İşleme – Kaçakçılık)

Yazımızda, aracılı ihracat ve ihraç kayıtlı satışlara değinilecek ve konuyla ilgili dış ticaret ve KDV-ÖTV mevzuatı ele alınacak, aracı ihracatçının kaçakçılık mevzuatı çerçevesindeki yükümlülükleri irdelenecektir...

detay

İTHALDE ALINAN VERGİLERİN KDV İADE ALACAĞINA MAHSUBU

Yazımızda gümrükte tahakkuk eden vergilerin vergi dairesinden olan KDV iadesi alacağına mahsuben ödenmesine ilişkin usul ve esaslara değinilecektir...

detay

İHRACATA KONU MALLARIN ZAYİ OLMASI

İhracata konu malların kaza, çalınma, yanma gibi zorlayıcı sebep veya beklenmeyen haller nedeniyle telef veya kaybı söz konusu olabilmektedir...

detay

TRANSİT REFAKAT BELGELERİ – DAMGA VERGİSİ YANSITMASI – KDV

İthale konu olup henüz serbest dolaşıma girmemiş eşyaların bir gümrükten diğer bir gümrüğe nakli esnasında transit refakat belgesinin kullanılması söz konusu olmaktadır...

detay

İHRACATTA REKLAMASYON GİDERLERİ

Satışı yapılan malların; sipariş evsafına uygun olmaması, kusurlu olmaları, zamanında teslim edilmemeleri gibi nedenlerle alıcının kaybının telafi edilmesi adına fiyatta yapılan indirimlere reklamasyon denmektedir...

detay

GERİ GELEN EŞYA

Aşağıda; ihraç edildikten sonra herhangi bir nedenle geri gelen eşya ile ilgili soru ve cevaplara yer verilecektir...

detay