Yazılar

İHRACATTA GELİRİN ELDE EDİLME ZAMANI

Gümrük Yönetmeliği’nin 417. maddesine göre, ihracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya, buralarda bir ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın...

detay

GÜMRÜKTE DÜŞÜK KIYMETLİ FATURA KULLANIMI VE BİLANÇO (NAKİT) DENGESİ

Gümrük idaresince advalorem sistem esasına göre tahsil edilen vergiler 3 farklı zemine ayaklarını basmaktadır.

detay

KONSİNYE İHRACAT

Tanım: 06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı R.G.de yayımlanmış İhracat Yönetmeliğinin 4/h maddesinde konsinye ihracat; kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya...

detay

KAYIT DIŞI EŞYANIN SAHTE BELGELERLE GERÇEK İHRACI

Ülkemizin önemli meselelerinden birisi ticari hayatın kayıt altına alınamamasıdır. Bu sorunun ülkemiz ekonomisine ciddi etkilerinin olduğu açıktır. Kayıt dışılığın vergi kaybına, vergi kaybının bütçe açığına, bütçe açığının borçlanma...

detay

GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILAN KDV EK TAHAKKUKUNUN DÜŞÜMÜ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinde, vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış KDV’leri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacağı...

detay

TRANSFER FİYATLANDIRMASI, GÜMRÜK KIYMETİ ve KURUM KAZANCI

İthal veya ihraç olunan malın kıymeti (vergi matrahına etki edecek bedeli) bahis konusu olunca maliye ve gümrük idareleri arasında amaçsal çelişkinin su yüzüne çıktığı ifade edilir. Şöyle ki;

detay

GÜMRÜK DENETİMLERİNDE NELERE BAKILMALI?

Gümrük denetim hizmeti satın alıyorsanız; 1) Sadece 2 no’lu KDV beyanlarına bakılması eksik bir incelemedir. Cari hesap ekstreleri incelenmelidir. Çünkü her fatura için 2 no’lu KDV beyanı verilmemiş olabilir...

detay