Yazılar

GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILAN KDV EK TAHAKKUKUNUN DÜŞÜMÜ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinde, vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış KDV’leri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacağı...

detay

TRANSFER FİYATLANDIRMASI, GÜMRÜK KIYMETİ ve KURUM KAZANCI

İthal veya ihraç olunan malın kıymeti (vergi matrahına etki edecek bedeli) bahis konusu olunca maliye ve gümrük idareleri arasında amaçsal çelişkinin su yüzüne çıktığı ifade edilir. Şöyle ki;

detay

GÜMRÜK DENETİMLERİNDE NELERE BAKILMALI?

Gümrük denetim hizmeti satın alıyorsanız; 1) Sadece 2 no’lu KDV beyanlarına bakılması eksik bir incelemedir. Cari hesap ekstreleri incelenmelidir. Çünkü her fatura için 2 no’lu KDV beyanı verilmemiş olabilir...

detay