Yazılar

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS) KAPSAMINDA YYS-I ve YYS-II NEDİR?

Bu yazımızda YYS I ve YYS II statüleri ele alınmıştır.

detay

YATIRIM TEŞVİK ve GÜMRÜKTE TAHSİL EDİLEN VERGİLER

Bu yazımızda yatırım teşvik kapsamında ithal edilen malların gümrükte tahsil edilen vergiler karşısındaki durumu ele alınacaktır.

detay

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS) BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLIYOR MUSUNUZ?

Bu yazımızda YYS almanın şartları ve YYS'nin getirdiği imkanlar ele alınmıştır.

detay

BEDELSİZ BEYAN EDİLEN İTHALATLAR İÇİN BEDEL ÖDENİRSE

İthal edilen eşya için açılan gümrük beyannamesinde ödeme şekli bedelsiz beyan edildiği halde bunun için bedel ödenmesi yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

detay

GÜMRÜK YOLCU MUAFİYETLERİ : YEŞİL KAPI - KIRMIZI KAPI

Bu yazımızda gümrük yolcu salonlarındaki kırmızı ve yeşil kapıların ne anlama geldikleri ele alınmıştır.

detay

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Yazımızın konusunu YYS sahibi kişilere verilmiş izinli gönderici yetkisinin askıya alma işlemleri oluşturmaktadır.

detay

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın ihracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması ele alınmıştır.

detay

YATIRIM TEŞVİK - CEZA

Bu yazımızda yatırım teşvikte ceza uygulaması ele alınmıştır.

detay

REX SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

Bu yazımızda REX sistemine nasıl kayıt yapılacağı ele alınmıştır.

detay

İHRACAT BEYANNAMELERİNDE AĞIRLIKLARIN DOĞRU OLMASININ ÖNEMİ

Bu yazımızda ihracat beyannamelerinde ağırlık hatalarının önemine değineceğiz.

detay

AMBALAJLARIN GEÇİCİ İTHALİ

Bu yazımızda ambalajların geçici ithalinde vergilendirme ele alınmıştır

detay

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda ihracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması ele alınacaktır.

detay

KISMİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANMA YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın kısmi teminat yetkisinin askıya alınma nedenleri ele alınmıştır.

detay

GEÇİCİ İHRACAT - VAKA İNCELEMESİ

Bu yazımızda geçici ihracat vaka incelemesi ele alınacaktır.

detay

EKSİK BELGE İLE BEYAN YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların eksik belge ile beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması ele alınmıştır.

detay

GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ - KALDIRILMASI

Bu yazımızın konusunu gümrükte tahakkuk ve tahsil edilen vergilerin geri verilmesi ve kaldırılması oluşturmaktadır.

detay

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ (OKS)

Bu yazımızda OKS yetkisinin verilmesine ilişkin temel ilkeler yer almaktadır.

detay

A.TR - FATURA BEYANI - EUR.MED FATURA BEYANI - ASKIYA ALMA (YYS)

Yazımızın konusunu YYS sahibi firmanın onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında elde ettiği A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme izninin fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin askıya alınması

detay

GÖTÜRÜ TEMİNAT UYGULAMASININ ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın götürü teminat yetkisinin askıya alınması ele alınmıştır.

detay

NUMUNE İTHALATINDA DELME VE YIRTMA İŞLEMLERİ

Bu yazımızda numune ithalatlarında uygulanan yırtma ve delme işlemleri ele alınacaktır.

detay