Yazılar

NUMUNE İTHALATINDA DELME VE YIRTMA İŞLEMLERİ

Bu yazımızda numune ithalatlarında uygulanan yırtma ve delme işlemleri ele alınacaktır.

detay

GÜMRÜK DENETİMLERİNDE NELER ÖNEMLİ

Bu yazımızda gümrük müfettişlerince yapılan denetimlerde incelenen hususlar ele alınmıştır.

detay

MENŞE ŞAHADETNAMESİNİ DÜZENLEMESİ GEREKEN ÜLKE

Bu yazımızda menşe şahadetnamesini düzenlemesi gereken ülkenin neresi olduğu ele alınmıştır.

detay

AMERİKAN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK CEZASI

Bu yazımızda ABD ek mali yükümlülüğüne uygulanması gereken cezalar ele alınmıştır.

detay

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME

Bu yazımızda YYS sahibi şirketlere verilen ihracatta yerinde gümrükleme izni ele alınmıştır

detay

ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK BEYANNAMELERİNE DAĞITIMI

Royalti ödemelerinin gümrük beyannamelerine dağıtımı yazımızın konusunu oluşturmaktadır

detay

SOMALİLİ KORSANLAR VE GÜMRÜK KIYMETİ

Korsan geçiş ücretlerinin gümrük kıymeti karşısındaki durumu ele alınmıştır.

detay

COVİD-19 ve İHRACAT BEDELLERİNİN GETİRİLEMEMESİ

Yazımızın konusunu Covid-19 salgını nedeniyle ihracat bedellerinin getirilememesi oluşturmaktadır.

detay

İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME

YYS sahibi firmalarda ithalatta yerinde gümrükleme konusu ele alınmıştır.

detay

İHRACAT BEDELLERİNİN GETİRİLMESİ SUNUMU

İhracat bedellerinin getirilmesi hakkında tebliğ ve bağlı genelgeden oluşturulan sunum

detay