Yazılar

CORONAVİRUS GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE MÜCBİR SEBEPTİR.

Gümrük Yönetmeliği'nin 31. maddesine göre salgın hastalıklar mücbir sebep ve beklenmeyen haller arasındadır.

detay

TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE GÜMRÜK

Bu yazımızda transfer fiyatlandırması faturalarının gümrük açısından önemine değinilmiştir.

detay

GERİ GELEN EŞYA - A.TR - MENŞE ŞAHADETNAMESİ - İGV - EMY

Bu yazımızda geri gelen eşya ele alınmıştır.

detay

İHRAÇ EDİLMİŞ MALLARDA ALICI DEĞİŞİKLİĞİ

Yazımızın konusunu, ihraç edilmiş mallarda alıcı firma değişikliği süreci oluşturmaktadır.

detay

İHRACAT BEYANNAMESİNDE İMALATÇI İSMİNDE YAPILAN HATALAR

İhracat beyannamesinde imalatçı isminin hatalı beyan edilmesi ya da hiç beyan edilmemesi

detay

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE GÜMRÜKTEKİ MALLAR

Bu yazımızda şirket birleşmeleri sonucunda gümrükte bekleyen mallara ilişkin konular ele alınmıştır.

detay

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE YYS’DE NELER DEĞİŞTİ?

21.02.2020 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ele alınmıştır.

detay

LİMAN MASRAFLARININ GÜMRÜK KIYMETİNE DAHİLİ VE BUNUN SONUCU

Gözetim fiyatına, referans kıymete tabi mallarda KDV matrahına girmesi gerekirken gümrük kıymeti içerisinde beyan edilen bir gider, KDV matrahının eksik beyan edildiği yönüyle tenkitlerle karşılaşılmasına neden olabilecektir.

detay

EN ÇOK NELER İTHAL EDİYORUZ? SON 3 YIL

2019 yılında en çok ithal ettiğimiz eşyaların listesi incelenmiştir.

detay

İHRACAT BEDELLERİ - DAB - LEHE HÜKÜM

Bu yazımızda DAB düzenlenme zorunluluğunun ortadan kalkması ve lehe hükümler ele alınmıştır.

detay