Yazılar

TRANSİT TİCARET

Bu yazımızın konusunu transit ticaret ile ilgili temel kurallar oluşturmaktadır.

detay

ORDİNO BEDELİ – EŞYA ÜZERİNDE HAPİS HAKKI – GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

Yazımızın konusunu, ordino bedeli ödenmediği gerekçesiyle eşyanın hapsedilip hapsedilemeyeceği, hapsedilebilecekse şartları, şartlar oluşmadan eşyanın hapsedilmesi halinde ne tür bir suç işlendiği oluşturmaktadır.

detay

COVID19 NEDENİYLE GÜMRÜK MEVZUATI DÜZENLEMELERİ

Bu yazımızda Covid19 salgını nedeniyle gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler kronolojik olarak ele alınmıştır.

detay

GÜMRÜKTE LABORATUVAR TAHLİLİ – TEMEL KURALLAR

Bu yazımızda ithale konu eşyanın GTİP’in belirlenmesi için yapılan laboratuvar tahliline ilişkin temel ilkeler ele alınacaktır.

detay

DIŞ TİCARET DENGESİNDE FAZLA VERMEMİZE NEDEN OLAN EŞYALAR

Dış ticaret dengesinde fazla vermemizi sağlayan eşyalar incelenmiştir

detay

DIŞ TİCARET DENGESİNDE AÇIK VERMEMİZE NEDEN OLAN EŞYALAR

Dış ticaret dengesinde açığa neden olan eşya sıralaması ele alınmıştır.

detay

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ – TEMEL KURALLAR

Bu yazımızda bağlayıcı tarife bilgisine (BTB) ilişkin temel kurallar ele alınacaktır.

detay

E-FATURAYI İHRACAT BEYANNAMESİNE BAĞLAMA SÜRESİ

Bu yazımızda e-faturanın ihracat beyannamesine bağlanması gereken süre ele alınmıştır.

detay

İTHAL MALLAR İÇİN YURTDIŞINDA ALINAN GÖZETİM – NEZARET VE KALİTE KONTROL HİZMETLERİ

Yazımızın konusunu ithalata konu malların üretimi veya yüklenmesi aşamasında alınan gözetim, nezaret ve kalite kontrol hizmetleri oluşturmaktadır.

detay

YYS ve ISO BELGELERİ KAPSAMINDA OLMASI GEREKEN TESİSLER

Bu yazımızda YYS ve ISO belgelerinin kapsamında olması gereken tesisler ele alınmıştır.

detay