Yazılar

TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE GÜMRÜK

Bu yazımızda transfer fiyatlandırması faturalarının gümrük açısından önemine değinilmiştir.

detay

GERİ GELEN EŞYA - A.TR - MENŞE ŞAHADETNAMESİ - İGV - EMY

Bu yazımızda geri gelen eşya ele alınmıştır.

detay

İHRAÇ EDİLMİŞ MALLARDA ALICI DEĞİŞİKLİĞİ

Yazımızın konusunu, ihraç edilmiş mallarda alıcı firma değişikliği süreci oluşturmaktadır.

detay

İHRACAT BEYANNAMESİNDE İMALATÇI İSMİNDE YAPILAN HATALAR

İhracat beyannamesinde imalatçı isminin hatalı beyan edilmesi ya da hiç beyan edilmemesi

detay

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE GÜMRÜKTEKİ MALLAR

Bu yazımızda şirket birleşmeleri sonucunda gümrükte bekleyen mallara ilişkin konular ele alınmıştır.

detay

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE YYS’DE NELER DEĞİŞTİ?

21.02.2020 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ele alınmıştır.

detay

LİMAN MASRAFLARININ GÜMRÜK KIYMETİNE DAHİLİ VE BUNUN SONUCU

Gözetim fiyatına, referans kıymete tabi mallarda KDV matrahına girmesi gerekirken gümrük kıymeti içerisinde beyan edilen bir gider, KDV matrahının eksik beyan edildiği yönüyle tenkitlerle karşılaşılmasına neden olabilecektir.

detay

İHRACAT BEDELLERİ - DAB - LEHE HÜKÜM

Bu yazımızda DAB düzenlenme zorunluluğunun ortadan kalkması ve lehe hükümler ele alınmıştır.

detay

İHRACATI ARTTIRACAK BAZI ÖNERİLER

Bu yazımızda ihracatı arttıracak bir öneride bulunmaktadır

detay

İTHAL EDİLEN MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEMEL KONULAR

Bu yazımızda ithal edilen mallarla ilgili muhasebe birimlerinin dikkat etmesi gereken konular ele alınmıştır.

detay

DEBİT NOTE UYGULAMALARI (Gümrük ve Maliye)

Bu yazımızda debit note belgesinin gümrük ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu ele alınmıştır.

detay

MENŞE OYUNU KURALLARI – 2 TÜM ÜLKELER İÇİN AYNI VERGİ ORANINA TABİ EŞYANIN MENŞE İSPATI

Bu yazıda menşe konusu ele alınmıştır.

detay

ANTREPODA BEKLEYEN EŞYA İÇİN YAPILAN SİGORTA GİDERLERİ

Bu yazımızda antrepoda bekleyen eşyalar için ithalatçının ödediği sigorta giderlerinin gümrük kıymetine ve KDV matrahına girip girmeyeceği ele alınmıştır.

detay

GÜMRÜK ALACAĞININ KESİNLEŞMESİ

Bu yazımızda kesinleşmemiş amme alacağı dolayısıyla vergilerin/teminatların iade edilip edilemeyeceği ele alınmıştır.

detay

İHRACATTA AHŞAP PALET KULLANIMI - ISIL İŞLEM

Bu yazımızda ihracatta kullanılan paletlerin ısıl işlemden geçirilmesine ilişkin son durum ele alınmıştır.

detay

GEÇİCİ İTHALAT VE KKDF

Bu yazıda geçici ithalat rejimine giriş beyannamesinde KKDF hesaplanıp hesaplanmayacağı konusu ele alınmıştır

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE CEZA

Yazımızın konusunu bu değişiklik sonrası dahilde işleme rejimine uygulanacak müeyyideler oluşturmaktadır.

detay

MİKRO İHRACAT – ETGB – HIZLI KARGO YOLUYLA İHRACAT

Bu yazımızda mikro (hızlı kargo yoluyla) ihracat konusu ele alınmıştır

detay

GÜMRÜK KANUNU’NDA NELER DEĞİŞTİ? GÜMRÜKLÜ-YORUMUM

Gümrük Kanunu değişikliklerinin yorumu

detay

GECİKME ZAMMI İLE CIF %1 BEDEL İTHALATTA KDV MATRAHINA DAHİL EDİLMEMELİ

Bu yazımızda tasfiyelik hale gelen eşyanın geri alınması için ödenen CIF %1 bedel ile gecikme zammının KDV matrahına dahil edilmemesi gerektiği ele alınmıştır.

detay