Yazılar

DAHİLDE İŞLEME ve KDV TECİL TERKİN

Bu yazımızda; dahilde işleme rejiminden yararlananların KDV tecil terkin sistemi kapsamında hammadde alımları irdelenecektir.

detay

VAKA İNCELEMESİ: İHRACAT BEYANNAMESİ NE ZAMAN KAPANIR?

Bu yazımızda ihracat beyannamesinin kapanma anının önemi vurgulanmaktadır.

detay

CREDİT NOTE UYGULAMASI (Gümrük ve Maliye)

Bu yazımızda, dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan credit note uygulamasının gümrük ve vergi mevzuatındaki yeri ele alınmıştır

detay

A.TR DOLAŞIM BELGESİ  – TEMEL ESASLAR – İTHALAT

Bu yazımızda, ithalat esnasında ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgeleri hakkında uyulması gereken temel kurallar ele alınacaktır.

detay

KALIP BEDELLERİ VE GÜMRÜK

Bu yazımızda ithal edilen eşyanın üretimi için sağlanan kalıpların gümrüğe beyanı incelenmiştir.

detay

KUR FARKLARI VE İTHALATTA KDV MATRAHI

Bu yazımızda kur farklarının ithalatta KDV matrahı karşısındaki durumu irdelenmiştir.

detay

YENİ GÜMRÜK KANUNU - GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ

Bu yazımızda Yeni Gümrük Kanunu taslağına eklenmesinde yarar gördüğümüz düşüncelerimiz ele alınacaktır.

detay

KDV ve ÖTV KANUNU'NUN İHRACAT SAYDIĞI HALLERDE FARKLAR

Bu yazımızda ÖTV ve KDV Kanunları’nın ihracat saydığı haller arasındaki farklar irdelenecektir.

detay

"D" TESLİMLER - İSPAT YÜKÜ - BEYAN ESASI

Bu yazımızda D teslimlerde yaşanan sigorta sorununa değinilmiştir.

detay

SERBEST BÖLGELER  ve ÖTV I SAYILI LİSTE  

Bu yazımızda ÖTV I sayılı listede yer alan malların serbest bölgelerde kullanılması veya tüketilmesinin ÖTV Kanunu karşısındaki durumu ele alınmıştır.

detay