Yazılar

CREDİT NOTE UYGULAMASI (Gümrük ve Maliye)

Bu yazımızda, dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan credit note uygulamasının gümrük ve vergi mevzuatındaki yeri ele alınmıştır

detay

A.TR DOLAŞIM BELGESİ  – TEMEL ESASLAR – İTHALAT

Bu yazımızda, ithalat esnasında ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgeleri hakkında uyulması gereken temel kurallar ele alınacaktır.

detay

KALIP BEDELLERİ VE GÜMRÜK

Bu yazımızda ithal edilen eşyanın üretimi için sağlanan kalıpların gümrüğe beyanı incelenmiştir.

detay

KUR FARKLARI VE İTHALATTA KDV MATRAHI

Bu yazımızda kur farklarının ithalatta KDV matrahı karşısındaki durumu irdelenmiştir.

detay

YENİ GÜMRÜK KANUNU - GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ

Bu yazımızda Yeni Gümrük Kanunu taslağına eklenmesinde yarar gördüğümüz düşüncelerimiz ele alınacaktır.

detay

KDV ve ÖTV KANUNU'NUN İHRACAT SAYDIĞI HALLERDE FARKLAR

Bu yazımızda ÖTV ve KDV Kanunları’nın ihracat saydığı haller arasındaki farklar irdelenecektir.

detay

"D" TESLİMLER - İSPAT YÜKÜ - BEYAN ESASI

Bu yazımızda D teslimlerde yaşanan sigorta sorununa değinilmiştir.

detay

SERBEST BÖLGELER  ve ÖTV I SAYILI LİSTE  

Bu yazımızda ÖTV I sayılı listede yer alan malların serbest bölgelerde kullanılması veya tüketilmesinin ÖTV Kanunu karşısındaki durumu ele alınmıştır.

detay

YYS – ÖDEVLER - SERTİFİKANIN DEVAMLILIĞI

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların aldıkları sertifikanın devamlılığını sağlamak için dikkat etmeleri gereken konular ele alınmıştır.

detay

DOĞRUDAN NAKLİYAT VE İGV

Bu yazımızda doğrudan nakliyat kuralın İGV uygulamasındaki önemine değinilmiştir.

detay

GÜMRÜKTE DAMGA VERGİSİ

Bu yazımızda gümrük işlemleriyle ilgili damga vergisi düzenlemeleri ele alınmıştır.

detay

DAMGA VERGİSİNDE AYNI BELGENİN BİRDEN FAZLA İBRAZI

Bu yazımızda bir belgenin her ibrazında damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği irdelenmiştir

detay

İHRACATÇI BEYANI MENŞE İSPAT BELGESİ MİDİR?

Bu yazımızda damga vergisi yönüyle menşe ispat belgesi olarak kabul edilen ihracatçı beyanının menşe ispat belgesi olarak eksik belge ile beyan kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

detay

GÜMRÜK CEZALARINDA LEHE HÜKÜM UYGULAMASI

Bu yazımızda gümrük cezalarında lehe hükmün uygulanması ilkesine değinilmiştir.

detay

TAAHHÜTLERE AYKIRILIK

Bu yazımızda ürün güvenliği denetiminden muafen ithal edilen ancak muafiyet şartlarına aykırı bir şekilde kullanılan eşyaya ilişin müeyyideler ele alınacaktır.

detay

İTHALATTA KKDF – TEMEL İLKELER

Bu yazımızda ithalatta gümrük idaresince tahsil edilen KKDF’nin temel kuralları ele alınmıştır.

detay

İHRACAT MALI TAŞIYAN ARAÇTA KAÇAK GÖÇMEN YAKALANMASI

Bu yazımızda kaçak göçmen yakalanan araçların ve bu araçların içindeki ihracat mallarının durumu ele alınmıştır.

detay

YYS - İZLENEBİLİRLİK KURALI - GÜMRÜK BEYANNAMESİ YAZIMI

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların beyannamelerinin yazımında izlenebilirlik koşulun uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gereken koşullar ele alınmıştır

detay

İHRACAT BEYANNAMELERİNDEKİ GTİP'İN ÖTV AÇISINDAN ÖNEMİ

Bu yazımızda ihracat beyannamelerinde beyan edilen GTİP esas alınarak iç piyasaya satışlar üzerinden ÖTV tahakkuku yapıldığına değinilmiştir.

detay

A.TR - İGV - EMY

Bu yazımızda ithal edilen eşyanın İGV ve menşe esasına dayanan EMY’ye tabi olduğu durumlarda sunulması gereken belgeler incelenmiştir.

detay