Yazılar

7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU (Gümrük)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun, 18/05/2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır...

detay

GÜMRÜK CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

Doktrinde zamanaşımı (müruru zaman); bir hakkın kazanılması veya düşmesi için geçmesi gereken süre olarak tanımlanır...

detay

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNİN TEMEL ESASLARI

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2017 tarihli 28447926 sayılı yazısına göre ilave gümrük vergisi müstakil bir vergi değildir. Mezkûr yazıya göre ilave gümrük vergisi Bakanlar Kurulu Kararları ile mevcut gümrük vergisi oranlarında yapılan bir...

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE FAZLADAN İHRACAT İYİ MİDİR?

Dahilde işleme, ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanılacak hammaddenin, vergilerinin teminata bağlanması/geri ödenmek üzere tahsil edilmesi suretiyle geçici olarak ithal edildiği bir rejimdir...

detay

YYS vs OKS

YYS ve/veya OKS kapsamında; Eksik beyan Kısmi teminat Götürü teminat Onaylanmış ihracatçı yetkisi...

detay

ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİNİN TARİHÇESİ

– Birinci Dünya Savaşının ardından uluslararası ticaret ile uğraşan kesimler bir takım kuralların getirilmesi ve işlemlerin standarda kavuşturulması gerektiğini düşünmeye başladılar...

detay

DAHİLDE İŞLEME İZNİNDE AYNİYET TESPİTİ KİMİN GÖREVİ?

Dahilde işleme izni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için dahilde işleme izni kapsamında ithalatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzni Talep...

detay

KDV KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÜMRÜĞE YANSIMASI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 sayılı Kanun 06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır...

detay

SERBEST BÖLGELER – GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ – KDV

3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV’den müstesnadır.Bu hükme göre serbest bölgede faal bir şirkete verilen gümrük müşavirliği hizmetinin KDV’ye tabi olup olmayacağı tartışılması gereken bir konu olarak...

detay

SERBEST BÖLGELER – YÜK TAŞIMA İŞLERİ – KDV

3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır...

detay