Yazılar

GÜMRÜK CEZALARINDA LEHE HÜKÜM UYGULAMASI

Bu yazımızda gümrük cezalarında lehe hükmün uygulanması ilkesine değinilmiştir.

detay

TAAHHÜTLERE AYKIRILIK

Bu yazımızda ürün güvenliği denetiminden muafen ithal edilen ancak muafiyet şartlarına aykırı bir şekilde kullanılan eşyaya ilişin müeyyideler ele alınacaktır.

detay

İTHALATTA KKDF – TEMEL İLKELER

Bu yazımızda ithalatta gümrük idaresince tahsil edilen KKDF’nin temel kuralları ele alınmıştır.

detay

İHRACAT MALI TAŞIYAN ARAÇTA KAÇAK GÖÇMEN YAKALANMASI

Bu yazımızda kaçak göçmen yakalanan araçların ve bu araçların içindeki ihracat mallarının durumu ele alınmıştır.

detay

YYS - İZLENEBİLİRLİK KURALI - GÜMRÜK BEYANNAMESİ YAZIMI

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların beyannamelerinin yazımında izlenebilirlik koşulun uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gereken koşullar ele alınmıştır

detay

İHRACAT BEYANNAMELERİNDEKİ GTİP'İN ÖTV AÇISINDAN ÖNEMİ

Bu yazımızda ihracat beyannamelerinde beyan edilen GTİP esas alınarak iç piyasaya satışlar üzerinden ÖTV tahakkuku yapıldığına değinilmiştir.

detay

A.TR - İGV - EMY

Bu yazımızda ithal edilen eşyanın İGV ve menşe esasına dayanan EMY’ye tabi olduğu durumlarda sunulması gereken belgeler incelenmiştir.

detay

KUR FARKLARININ MAL MALİYETİNE DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ

Bu yazımızda kur farklarının malın maliyetine dahil edilip edilmeyeceği konusu işlenmiştir

detay

YYS – YENİ TESİS EKLENMESİ - TESİSLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Bu yazımızda, YYS sahibi kişilerin mevcut tesislerine yenilerini eklemek istemesi halinde yapılması gereken işlemler ele alınmıştır.

detay

İHRACATÇI BEYANI, UZUN VE KISA DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI, MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Bu yazımızda hem İGV, hem EMY hem de ADV'ye tabi bir eşyanın ithalinde sunulması gereken belgeler incelenmiştir.

detay