İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
Muharrem DUYMAZ, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
27.08.2020

İthalatta yerinde gümrükleme hakkında hazırladığımız çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.

Bu çalışmada aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız.


 • İthalatta yerinde gümrükleme izni nedir?
 • İznin şartları nelerdir?
 • Bu şartlara ilave olarak başka şartlar istenmekte midir?
 • Peki YYS-1’in şartları nelerdir?
 • Getirdiği avantajlar nelerdir?
 • Şirket grup ithalatçıları bu izni alabilir mi?
 • Şirketiniz İthalatta Yerinde Gümrükleme İznine sahipse, İzinli Alıcı Yetkisini kullanabilir mi?
 • Taşıma aracında ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasına ait birden fazla transit beyanı bulunuyorsa işlemler nasıl gerçekleştirilir?
 • İthalatta yerinde gümrükleme izni için ne kadar teminat verilmesi gerekir?
 • Götürü teminatımız olması halinde yine teminat vermek zorunlu mudur?
 • İthalatta yerinde gümrükleme izinin yeni bir tesiste veya yerinde gümrükleme izni olmayan bir tesiste yapılmak istenilmesi durumda ne yapmak gerekir?
 • Yerinde gümrükleme izni kapsamında bildirilen tesisin artık kullanılmayacak olması durumunda ne yapılması gerekir?
 • İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithali yapılamayacak eşyalar nelerdir?
 • Yerinde gümrükleme izninde gümrük idaresinin yapacağı işlemleri ne kadar sürede gerçekleştirir?
 • Güvenli depolama ve güvenli park alanı hem ithalatta hem de ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılabilir mi?
 • Grup firmaları güvenli depolama alanı ve güvenli park alanını ortak kullanabilirler mi?
 • Şirketinizin C Tipi antreposu bulunması halinde bu alan güvenli depolama alanına dönüştürülebilir mi?
 • Taşıma işlemini gerçekleştiren nakliye firması YYS belgesine sahip olmalı mıdır? İzin kapsamında taşıma işlemini kimler yapabilir?
 • Bu izin alınırsa her sevkiyat işleminde kullanmak zorunlu mudur?
 • Başvuru nasıl yapılacaktır?