TRANSFER FİYATLANDIRMASI – GÜMRÜK ROYALTİ VE LİSANS EĞİTİMİ

AMAÇ

Son dönemlerde gümrük idarelerince en çok müeyyide uygulanan transfer fiyatlandırması faturaları ile royalti ve lisans ödemelerinin önemine vurgu yapılarak konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Transfer fiyatlandırması
 • Transfer fiyatlandırması ve gümrük kıymeti
 • Transfer fiyatlandırması faturalarının gümrüğe beyanı
 • Royalti ve lisans ödemeleri ile ilgili mevzuat
 • Royalti ve lisans ödemelerinin tanımı
 • Royalti ve lisans ödemelerinin gümrük kıymetine dahili
 • Marka kullanımı nedeniyle ödenen royalti ve lisans ödemeleri
 • Royalti veya lisans bedelinin gümrüğe beyan edilmesi
 • Tamamlayıcı beyanda KKDF
 • Dar mükellefiyet, kurumlar vergisi ve KDV tevkifatı
 • Mükerrer KDV
 • Sık yapılan hatalar
 • Örnek olaylar

HEDEF KİTLE

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;

 • Mali işler
 • Dış ticaret
 • Denetim birimi 

Personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

SÜRE

Eğitimin yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN

Sezai KAYA

İLETİŞİM

Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya adresinden bizimle iletişime geçebilir.