HAKKIMIZDA

Sezai Kaya Consulting

Geleceği planlamak, geçmişi raporlayabilmekten geçer.

Bir ülkenin dış piyasalara açılma düzeyi üretim, tüketim, istihdam vs düzeyini etkilemekle kalmayıp, dış rekabet; teknolojik yeniliklere adaptasyon ve yüksek ürün kalitesini de beraberinde getirmektedir. Teknolojik sermayenin artması, aynı zamanda beşeri sermayenin de zenginleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Kısacası; dışa açılma seviyesi ülkede bütün anlamda değişim yaratmaktadır.

Gelinen noktada, dış piyasalara açılmış olmak şirket bünyesinde de dış ticaret işlemlerini yürütecek personel ihtiyacını ve muhasebe biriminin dış ticarette karşılaşılan her durumun kayıt ve raporlanması noktasında bilgi sahibi olması gerekliliğini doğurmaktadır.
export-import-T8VMH6US__USBY3AH7__
analyzing-graph-growth-KXZEVTHU__
Açıktır ki, sık sık değişen ve çok farklı düzenlemelerle etkileşim içinde olan dış ticaret mevzuatının tüm ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olunması oldukça zor bir durumdur.

Bu zorluk, dışarıdan sağlanan hizmetlerin de çeşitlenmesine gümrük ve dış ticaret alanında danışmanlık ve denetim hizmetleri veren şirketlerin doğmasına neden olmaktadır. Böyle bir ihtiyacın varlığına karşılık vermek üzere kurulmuş şirketimiz, denetim hizmeti vermek suretiyle geçmiş dönem işlemlerindeki risk düzeyini ölçerek geleceğe yönelik planlamalar yapılmasında hizmetler arz etmektedir.

ORTAKLIĞIMIZ VE HEDEFLERİMİZ

Misyonumuz

Şirketimiz, dış ticaret işlemlerinin geçmiş dönemlerini raporlayarak geleceğin planlanmasına yardımcı olmak amacındadır.

Vizyonumuz

Şirketimiz; denetim, danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile paydaşlarının gümrük, dış ticaret işlemlerinde güvenli alanda kalmasını istemektedir