MEDOS vs YYS

MEDOS vs YYS

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi 22.06.2023 “Eskiden A.TR’yi gümrük müşavirimiz düzenler, evrak