Sezai KAYA, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

07.09.2023


SORU:
Piyasada bizim ürünlerimizin taklitleri satılıyor. Bunlar büyük olasılıkla yurtdışından getiriliyor. Taklit ürünlerin Türkiye’ye girişini engellemek için ne yapmamız gerekir?

CEVAP:
Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması talebi Gümrük Yönetmeliği’nin 13 no.lu ekinde yer alan Fikri ve Sınai Hakların İhlali İle İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Başvuru Formu ile elektronik olarak gümrük idaresine yapılır.

Elektronik başvuruya ilişkin klavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KLAVUZ

Yapılacak başvurulara, başvuru sahibinin söz konusu eşya ile ilgili olarak hak sahibi olduğunu ve hakkın Türkiye’de tescil edildiğini kanıtlayan bir belgenin de eklenmesi gerekir.

Ayrıca; başvuru sırasında biliniyorsa aşağıdaki bilgiler verilmelidir.

a) Orijinal eşyanın başvurunun yapıldığı ülkenin piyasasındaki vergi öncesi kıymeti,
b) Eşyanın gönderildiği veya gönderilmesi planlanan yer,
c) Sevkiyata veya ambalaja ilişkin ayrıntılar,
ç) Planlanmış olan varış veya yola çıkış tarihi,
d) Taşıyıcı firma ve taşımada kullanılan araca ilişkin bilgi,
e) İthalatçı, ihracatçı veya eşyanın zilyedine ilişkin bilgiler,
f) Eşyanın üretildiği ülke veya ülkeler ve eşya sevkiyatında kullanılan güzergahlar,
g) Orijinal eşya ile bu eşyaya ilişkin hakları ihlal ettiğinden şüphe edilen eşya arasındaki teknik farklılıklar,

(İşin zor kısmı da bu bilgilerin verilmesi. Başvuru yapan genel olarak bu bilgilere sahip olmuyor, bu bilgiler olmayınca da bakanlık tüm gümrüklerde tüm malları tarayamıyor. )