Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

03.10.2023

SORU:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ithal ettik. 1 ay kadar denedik ama makineyi beğenmedik. Değiştirmek istiyoruz. Bunu iade etsek, yatırım teşvik kapsamında yerine başka bir makineyi getirsek olur mu?

CEVAP:

Bu mümkün evet. Kurallar şöyle:

– Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde olması kaydıyla ilgili talepler için gümrük idaresine başvurulması gerekir. Teşvik belgesinin yatırım süresi dolmuşsa Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne başvurulmalı ve izin şansı denenmelidir.

– Makinenin mahrece iade edilmesi ve ihracat beyannamesine gerekli meşruhatın düşülmesi gerekir. – Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde olması kaydıyla yatırım teşvik listesinde ekleme, silme, miktar-fiyat güncelleme gibi işlemler söz konusu olmayacaktır. 

– Yeni satır ekleme olmadığından getirilen yeni makinenin ithalat beyannamesine gerekli meşruhatın düşülmesi gerekir.

Mevzuat dayanağı:

– Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) Madde: 8

– Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2) Madde: 6

– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) Madde: 11