Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

05.12.2023

SORU

8302 tarifesinden menteşe ithal ediyoruz ve 1,35 ABD doları/kg dampinge karşı vergi görünüyor. Bu vergi brüt ağırlık üzerinden mi net ağırlıktan mı tahsil edilecek?

CEVAP
Gümrük Kanunu’nun 32. maddesine göre;

a) Brüt ağırlığa atıfta bulunulan hallerde, eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların ağırlıkları toplamı,

b) Net ağırlığa veya sadece ağırlığa atıfta bulunulan hallerde, eşyanın kendi ağırlığı,

Dikkate alınır.

Menteşelerle ilgili haksız rekabet tebliğine baktığımızda 1,35 ABD doları/kg dampinge karşı öngörüldüğünü ve net-brüt herhangi bir atıf yapılmadığını görüyoruz. Bu durumda Gümrük Kanunu’nun 32. maddesine göre net ağırlık üzerinden vergi hesaplaması yapılmalıdır.