Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

31.08.2023

Dahilde işleme izin belgesinin özel şartlar kısmında eşdeğer eşya kullanımı yasağı veya önceden ithalat şartı var ise, şirketin genel envanterindeki stok bakiyesi hiç bir zaman DİR otomasyon sistemindeki (yeni adıyla DYS) kalan bakiyenin altına düşmemelidir.

Düştüğü an eşdeğer eşya kullandığınız anlamını taşır. Genel envanterdeki stok bakiyesinin kontrolü de fiili giriş çıkış tarihlerine göre yapılmalıdır.