Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

12.09.2023

SORU:

Güney Kore’den mal ithal ediyoruz. Gümrük müdürlüğü sunduğumuz menşe beyanından şüphe duymuş ve Güney Kore’den teyit etmek istiyormuş. Ama mallarımızı alamıyoruz, çünkü teminat vermemiz gerekiyormuş. Sunduğumuz belgenin sıhhatini araştırırsa araştırsın, niye teminat istiyor ki? Şimdi teminat mektubuyla kim uğraşacak? Banka bizi zorlar.

CEVAP:

Gümrük idarelerine ibraz edilen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrole gönderilmesi (düzenleyen ülkeden teyit edilmek istenilmesi) durumunda teminat alınmadan eşyanın teslim edilmesi mümkün değildir.

Yasal Dayanak:

– Gümrük Yönetmeliği’nin 41. maddesi,

– 10 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 12. maddesi

– Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2022 tarihli 74330356 yazısı