Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

20.10.2023

SORU:
Limanda mallarımız var. 45 günlük geçici depolama süresini kaçırdık ve mallarımız tasfiyelik hale geldi. CIF bedelin %1’i kadar ceza yatırıp mallarımızı tasfiyelik olmaktan kurtardık. Ama beyannamenin iptal edilmesi ve yeni bir beyanname tescil edilmesi gerekiyormuş. O arada yeni vergi çıktı, bunu ödememiz gerekiyormuş. Bu doğru mu?

CEVAP:
Gümrük Yönetmeliğinin 123. maddesine göre tasfiyesine karar verilen eşyaya ait beyanname iptal edilir. Mevcut beyanname iptal edildiği için CIF bedelin %1’i kadar ceza yatırıp malları tasfiyelik olmaktan kurtardıktan sonra yeni bir beyanname tescil edilmesi gerekir. Haliyle yeni beyannamenin tescil tarihindeki vergilendirme unsurları uygulanmak zorundadır.

Kaynak: 02.06.2017 / 25485887 tarih sayılı yazı