Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

10.12.2023

ÖRNEK:

8528.20 tarifesinde yer alan LCD ekrana sahip ve otomobillerde kullanılmak üzere tasarlanmış navigasyon cihazlarında Gözetim, ÖTV, kültür fonu kesintisi, TRT fonu bulunmaktadır. Bu yüzden güzel bir örnek olacağına inanıyorum

CIF bedeli ve gözetim farkını aşağıdaki şekilde kabul edelim.

CIF BEDEL: 80.000 TL

GÖZETİM FARKI: 20.000 TL

VERGİ ORANICIF BEDELE İSABET EDEN VERGİLERGÖZETİM FARKINA İSABET EDEN VERGİLER
GÜMRÜK VERGİSİ*0,1411.200,002.800,00
KÜLTÜR FONU**0,021.600,00400,00
TRT FONU***0,1412.992,003.248,00
ÖTV****0,0677.088,061.772,02
KDV*****0,222.576,015.644,00

* (CIF bedel veya gözetim farkı) x 0,14

** (CIF bedel veya gözetim farkı) x 0,02

*** (CIF bedel veya gözetim farkı + gümrük vergisi + kültür fonu) x 0,14

**** (CIF bedel veya gözetim farkı + gümrük vergisi + kültür fonu + TRT fonu) x 0,067

***** (CIF bedel veya gözetim farkı + gümrük vergisi + kültür fonu+ TRT fonu + ÖTV) x 0,2

Sezai Kaya Not 1) Hem CIF bedele hem de gözetim farkına isabet eden vergilerin tamamı gümrüğe ödenecektir. Ayrım yapılması gümrükte tahsil edilmeyeceği anlamına gelmez. İndirilecek – indirilemeyecek KDV’yi ayırt etmek için CIF bedele ve gözetim farkına isabet eden vergileri ayrı ayrı hesaplamak örneği daha anlaşılır hale getirmiştir.

Sezai Kaya Not 2) Gözetim farkına isabet eden 5.644 TL tutarındaki KDV indirilemeyecek KDV’dir.