Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

22.06.2023

SORU:

Dahilde işleme izin belgem var. Bu belge kapsamında ithal edeceğim hammaddeler yolda geliyor. Ancak bu mallar gelene kadar beklemek istemiyorum. İç piyasadan aldığım stokta bulunan hammaddelerden üretim yapıp ihraç etsem olur mu? Bu ihracatları dahilde işleme taahhüdüme saydırabilir miyim?

CEVAP:

Eşdeğer eşya uygulaması buna cevaz veriyor.

Stokta bulunan hammaddeler;

– Asgari 8’li bazda aynı GTİP’te ise,
– Aynı ticari kalite ve teknik özelliklerde ise

Eşdeğer eşya olarak kullanılabilir.

Bu şartları taşıyan ve stokta bulunan hammaddeden üretilen mallar ihraç edildiğinde dahilde işleme taahhüdü kapatılabilir.

İki önemli uyarı:
1) Dahilde işleme izin belgesinin özel şartlarında eşdeğer eşya kullanımı yasaklanmamış olmalıdır.
2) Tarım ürünlerinde 12’li GTİP aynı olmak zorundadır.