GÜMRÜKTE KDV EĞİTİMİ

Bu eğitimde ithalat ve ihracat yapan şirketlerin personeline genel hatlarıyla gümrük mevzuatı hakkında bilgi verilerek serbest dolaşıma giriş, ihracat, geçici ithalat, dahilde işleme, antrepo, transit, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinin KDV mevzuatı karşısındaki durumları, ithalatta KDV matrahının nasıl oluştuğu, KDV mevzuatında yer alan cezalar ele alınarak bilinmesi gereken önemli konular ve haklara değinilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
. Gümrük nedir?
. Gümrük vergilerinin temel felsefesi
. Gümrük gözetimi
. Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım
. Gümrük rejimleri
. KDV’nin genel işleyiş kuralları
. Vergiyi doğuran olaylar
. İndirim mekanizması
. İstisnalar
. Tecil terkin
. Gümrük rejimlerine göre KDV uygulamaları
. Gümrük kıymeti ve KDV matrahı
. Cezalar

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin, dış ticaret, mali işler, satın alma, yurtdışı satış, lojistik personelinin katılması tavsiye edilmektedir.

SÜRE
Eğitimin yaklaşık 2,5 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN
Sezai KAYA

İletişim
Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.