KAÇAKÇILIK EĞİTİMİ

Bu eğitimde ithalat ve ihracat yapan şirketlerin personeline genel hatlarıyla gümrük mevzuatı hakkında bilgi verilerek kaçakçılık fiillerinin neler olduğu, hangi yaptırımlarının olduğu ele alınarak bilinmesi gereken önemli konular ve haklara değinilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
. Gümrük nedir?
. Gümrük vergilerinin temel felsefesi
. Gümrük gözetimi
. Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım
. Gümrük rejimleri
. Suç ve kabahat ayrımı
. Gümrük yönüyle kaçakçılık fiilleri
. Nitelikli haller
. Fikri içtima ve sahte belge
. Etkin pişmanlık
. Yolcu beraberi eşya
. Arama ve el koyma
. Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta el koyma
. Yasak eşyalar
. Müsadere
. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
. Tasfiye
. Kaçakçılığı öncelemek, izlemek ve araştırmakla görevli olanlar
. İdari inceleme, savcılık soruşturması ve kovuşturma evreleri, iş akışı
. Kaçakçılıkta zamanaşımı süreleri

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin, dış ticaret, mali işler, satın alma, yurtdışı satış, lojistik personelinin katılması tavsiye edilmektedir.

SÜRE
Eğitimin yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN
Sezai KAYA

İletişim
Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.