SATIN ALMACILAR İÇİN GÜMRÜK EĞİTİMİ

Bu eğitimin amacı ithalat yapan şirketlerin satın alma birimlerinin bir satın alma kararını vermeden önce yapması gereken araştırmalar hakkında bilgi vermektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
.Gümrük nedir?
.Gümrük vergilerinin temel felsefesi
.Gümrük gözetimi
.Menşe
.Menşe konusunun önemi
    Ticaret anlaşmalarının satın alma kararına etkisi
    Doğrudan nakliyat kuralının satın alma kararına etkisi
    Doğru belgelerin kullanımı ve hangi ülkeden hangi belgenin temin edileceği
    Belge örnekleri ve kontrolü
    Faturanın farklı ülkeden gelmesi ve tercihli menşe belgesinin düzenlenmesi gereken ülke
    Menşe şahadetnamesini düzenlemesi gereken ülke
    Fatura üzerinde, konşimento ve diğer ticari belgelerde yazan bilgilerin önemi
    Eşya ambalajlarında yazan ifadelerin önemi
.Tarife
    Tarifenin önemi
    Sorulan sorulara doğru bilgi vermenin önemi ve çelişkili GTİP’ler
    Yaptırımlar
    Faturalar ve diğer ticari belgelerin üzerinde yazan ifadelerin önemi
    Eşyanın kullanım yerlerinin önemi
    Alınması gereken izinlerin tarifeye göre değişmesi ve yaptırımlar
.Kıymet
    Gümrüğe beyan edilmesi gereken unsurlar
    Maliyet formülü
    Debit note belgesinin gümrüğe beyanı
    Fiyat farklarının gümrüğe beyanı
    Credit note belgesinin gümrüğe beyanı
    Kalıp ödemeleri
    Birim kıymetler ve transfer fiyatlandırması ve ilişkili kişiler
    Sözleşmelerin gümrükteki karşılığı ve damga vergisi
    Teslim şekillerinin gümrükteki karşılığı ve faturada yazan ifadelerin önemi
    Sigorta poliçesi ve navlun faturaları
    Emsal beyanlar ve gerçekleşenler
    Taşıma şekli, aracı ve güzergah değişiklikleri
    Ödeme şekillerinin gümrükteki karşılığı
    Para transferlerinin tarihi ile beyanname tarihlerinin uyumu
    KKDF ve aynı sevkiyatta kısmen peşin ve kısmen vadeli ödemenin önemi
    Ardiye, demuraj, antrepo faturaları ve beyanı
    2 nolu KDV beyanları
.Dahilde İşleme
    Dahilde işlemenin kısaca tanımı
    Rejimin önemi ve rejim kapsamındaki malların takibi
    Süreler
    İkincil işlem görmüş ürünlerin satılması
.Geçici İthalat
    Geçici ithalatın kısaca tanımı
    Rejimin önemi ve rejim kapsamındaki malların takibi
    Süreler
.Beyansız Eşya Girişleri
    Kargo şirketlerikapıda neler teslim edilebilir?
    Yolcu beraberi neler getirilebilir?
    Müeyyideler
.Belge Düzeni
    İthalat faturaları ve ithalat evraklarında dikkat edilecek hususlar.
    İthalatta kullanılan evraklar
.Vergilendirme ve Cezalar
    İthalatta vergilendirme sistemi.
    Gümrükte tahsil edilen vergiler ve temel ilkeleri
    Vergi oranlarının kontrolü ve bunlara ulaşma
    Satın alma kararından önce yapılması gereken işlemler
.Cezalar

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin, dış ticaret, mali işler, satın alma, yurtdışı satış, lojistik personelinin katılması tavsiye edilmektedir.

SÜRE
Eğitimin yaklaşık 3 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN
Sezai KAYA

İletişim
Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.