GÜMRÜK CEZALARI EĞİTİMİ

Bu eğitimde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yer alan cezalara ve cezai işlemlerle muhatap olunmasına neden olacak hukuksal durumlara değinilecek ve bu konularda bilgilendirme yapılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
. Gümrük nedir?
. Gümrük vergilerinin temel felsefesi
. Gümrük gözetimi
. Gümrükte iş akışı
. Gümrük rejimleri
. Kıymet (matrah) farkları
. GTİP değişiklikleri
. Menşe saptırması
. Miktar farklılıkları
. İzin / belge farklılıkları (2016/9 sayılı genelge)
. Yolcu işlemleri
. Transit işlemleri
. Antrepo işlemlerinde cezalar
. Dahilde işlemede cezalar
. Geçici ithalat cezaları
. Usulsüzlük cezaları
. Kendini ihbar (pişmanlık beyanı)
. Cezalarda zamanaşımı
. İhracatta farklar

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin, dış ticaret, mali işler, satın alma, yurtdışı satış, lojistik personelinin katılması tavsiye edilmektedir.

SÜRE
Eğitimin yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN
Sezai KAYA

İletişim
Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.