GÜMRÜK VERGİLERİNE GENEL BAKIŞ EĞİTİMİ.

Bu eğitimde, gümrük idaresince tahsil edilen vergilerin işleyiş kuralları, hangi hallerde tahsil edildiği veya istisna uygulandığı, nasıl beyan edildiği ve yasal dayanakları, tahsilat-tahakkuk süreçleri ve yaptırımları ele alınarak bilinmesi gereken önemli konular ve haklara değinilecektir

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
. Gümrük nedir?
. Gümrük vergilerinin temel felsefesi
. Gümrük gözetimi
. Gümrükte iş akışı
. Gümrük rejimleri
. Gümrük Vergisi
. İlave Gümrük Vergisi
. Tek ve Maktu Vergi
. Dampinge Karşı Vergi
. Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
. Katma Değer Vergisi
. Özel Tüketim Vergisi
. Ek Mali Yükümlülük
. Toplu Konut Fonu
. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
. Çevre Katkı Payı
. Telafi Edici Vergi (İhracat)
. TRT Bandrol Ücreti

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin, dış ticaret, mali işler, satın alma, yurtdışı satış, lojistik personelinin katılması tavsiye edilmektedir.

SÜRE
Eğitimin yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN
Sezai KAYA

İletişim
Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.