AMAÇ

Gümrük idaresince tahsil edilen vergilerin işleyiş kuralları, hangi hallerde tahsil edildiği veya istisna uygulandığı, nasıl beyan edildiği ve yasal dayanakları, tahsilat-tahakkuk süreçleri ve yaptırımları ele alınarak bilinmesi gereken önemli konular ve haklara değinilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 •  Gümrük Vergisi
 •   İlave Gümrük Vergisi
 •   Tek ve Maktu Vergi
 •   Dampinge Karşı Vergi
 •   Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
 •   Katma Değer Vergisi
 •   Özel Tüketim Vergisi
 •   Ek Mali Yükümlülük
 •   Toplu Konut Fonu
 •  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
 •   Çevre Katkı Payı
 •   Telafi Edici Vergi (İhracat)
 •   TRT Bandrol Ücreti

HEDEF KİTLE

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;

 • Mali işler
 • Dış ticaret
 • Denetim birimi 

Personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

SÜRE

Eğitimin yaklaşık 4 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN

Sezai KAYA

İLETİŞİM

Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.