AMAÇ

Son dönemlerde gümrük idarelerince en çok müeyyide uygulanan transfer fiyatlandırması faturaları ile royalti ve lisans ödemelerinin önemine vurgu yapılarak konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Transfer fiyatlandırması
 • Transfer fiyatlandırması ve gümrük kıymeti
 • Transfer fiyatlandırması faturalarının gümrüğe beyanı
 • Royalti ve lisans ödemeleri ile ilgili mevzuat
 • Royalti ve lisans ödemelerinin tanımı
 • Royalti ve lisans ödemelerinin gümrük kıymetine dahili
 • Marka kullanımı nedeniyle ödenen royalti ve lisans ödemeleri
 • Royalti veya lisans bedelinin gümrüğe beyan edilmesi
 • Tamamlayıcı beyanda KKDF
 • Dar mükellefiyet, kurumlar vergisi ve KDV tevkifatı
 • Mükerrer KDV
 • Sık yapılan hatalar
 • Örnek olaylar

HEDEF KİTLE

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;

 • Mali işler
 • Dış ticaret
 • Denetim birimi 

Personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

SÜRE

Eğitimin yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN

Sezai KAYA

İLETİŞİM

Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.