GÜMRÜK DENETİMLERİNDE – SONRADAN KONTROLLERDE ÖNEM ARZ EDERN KONULAR

AMAÇ

Son yıllarda gümrük müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen konular hakkında farklındalık yaratmaktır.

EĞİTİM KONULARI

 • Para transferleri gümrük beyannamesi uyumu,
 • Transfer fiyatlandırması kapsamında yapılan fiyat düzeltmeleri (price adjustments),
 • İlişkili şirketler ve ilişki beyanları,
 • Satın alma sözleşmeleri ve damga vergisi,
 • Fiyat düzeltmeleri, debit note, fark faturaları,
 • 2 no.lu KDV beyanları ve muhtasar beyannameleri,
 • Royalti ve lisans ödemeleri,
 • Navlun farkları ve teslim şekilleri,
 • Kalıp bedeli ödemeleri,
 • Para transferlerinin tarihi ile beyanname tarihlerinin uyumu (KKDF),
 • Kargo yoluyla gelen malların gümrüğe beyan edilip edilmediği,
 • Yolcu beraberi beyansız mal gelip gelmediği,
 • Demuraj ödemeleri,
 • KDV ve ÖTV matrahlarının kontrolü
 • Menşe ve dolaşım belgelerinin şekli kontrolü,
 • Tedarikçi beyanı ibraz edilmesi gereken işlemler, 
 • ADV, İGV ve EMY denetimi ve doğru belgelerin kullanılıp kullanılmadığı,
 • Doğrudan nakliyat,
 • Çelişkili GTİP’lerden mal çekilmesi,
 • Geçmişteki GTİP değişiklikleri ve cezalar,
 • Tarifede veya izinde belirtilen taahhütlere uygun yerde kullanım,
 • Dâhilde işleme stoklarının yurtiçine satılıp satılmadığı,
 • TEV denetimi ve stok hareketlerinin TEV beyanlarına uygunluğu,
 • Eşdeğer eşya koşullarına uyulup uyulmadığı,
 • İkincil işlem görmüş ürünlerin beyanı,
 • Firelerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,
 • KDV oranlarının doğruluğu,
 • Antrepo beyannameleri ile ithalat beyannamelerinin uyumu

 

HEDEF KİTLE

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin dış ticaret, satın alma, lojistik, tedarik zinciri, muhasebe birimlerinin çalışanları

 

TAHMİNİ SÜRE:

Eğitimin 90 – 100 dk sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN

Sezai KAYA

İLETİŞİM

Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden iletişime geçebilirler.