GÜMRÜKTE SIK RASTLANILAN HATALAR EĞİTİMİ

Bu eğitimin amacı ithalat ve ihracat yapan şirketlerin personeline genel hatlarıyla gümrük mevzuatı hakkında bilgi vermek, gümrükte en çok ceza uygulanan, karşılaşılan hatalar ve bunların nasıl önlenebileceği hakkında bilgi vermektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
. Kıymet Hataları
      Royalti, kalite, fiyat farkı, mühendislik, hasılattan pay, debit note
      Yurtdışı işçilik faturaları
      Liman, ardiye, terminal, demoraj, serbest bölge gibi masraf faturaları
      Güzergah değişikliği, ölü navlun, BAF, CAF
      320 Satıcılar Hesabı ve 159 Verilen Sipariş Avansları hesapları arası virman hataları
     Transfer fiyatlandırması
. Tarife Hataları
     Stok kartları ve GTİP çelişkileri
     Kullanım yeri hataları
     Demonte eşya
     Ana taşıyıcı forwarder konşimentoları
. Menşe Hataları
     Yurtdışı araştırmaları
     Yanlış belge kullanımı
     Menşe kazandıran işlemler
. Dahilde İşleme Hataları
     Dahilde işleme stokları serbest stoklar
     İkincil işlem görmüş ürünler
    TEV
    Satır kodu, imalatçı, ticari tanımlar
    Randıman oranları
    Fireler
    Özel şartlar
    Kati ithalata dönüştürme
. Geçici İthalat Hataları
    Kullanım yeri hataları
    Beyan edilmeden yurtdışı etmek
    Kati ithalata dönüştürme
. Hariçte İşleme Hataları
     Düşüm yöntemi – tamirat
     Bedelli bedelsiz tamirat
. İhracat Rejiminde Hatalar
     Taşıyıcı hataları ve açık kalan ihracat beyannameleri
     Yanlış mal yüklenmesi
     Farklı ülkeye teslim ve hayali ihracat suçlaması
. Miktar Hataları
     Farklı eşya çıkması
     Fazla eşya çıkması
     Hediyeler
. Kargo / Yolcu İşlemlerinde Hatalar
     Kargo – kapıda teslim
     Yolcu beraberi eşya
. Vergi Mevzuatı / Muhasebe Hataları
     KDV 2 Beyannamesi
     Damga vergisi
     ÖTV’ye tabi mal imali
     Yanlış stoklara kayıtlar, kurum matrahı
     Bedelsiz ithalat ve muhasebe kaydı
     Tasfiyelik mallar ve kanunen kabul edilmeyen giderler
     İhracat beyannamesinin kapanması – KDV iadesi
     İhracat faturası – muhasebe kaydı
     Transit ticaret ve masrafların yansıtma kayıtları
     Nazım hesaplar ve geçici girişler
     Teminatlar ve nazım hesaplar

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin, dış ticaret, mali işler, satın alma, yurtdışı satış, lojistik personelinin katılması tavsiye edilmektedir.

SÜRE
Eğitimin yaklaşık 3 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN
Sezai KAYA

İletişim
Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.