AMAÇ

Bu eğitimin amacı sık rastlanılan hataların neler olduğuna değinmek ve yasal çerçevede kalınmak suretiyle bu gibi hataların nasıl önleneceğine ilişkin konuları ele almaktır.

Bu eğitimle, rutin işlemlerin yoğunluğu, işletme körlüğü gibi nedenlerle dikkatlerden kaçma ihtimali bulunan veya farklı yorumlamalarla ağır yaptırımlarla karşılaşılmasına neden olan konulara değinilerek farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Kıymet Hataları
  • Royalti, kalite, fiyat farkı, mühendislik, hasılattan pay, debit note
  • Yurtdışı işçilik faturaları
  • Liman, ardiye, terminal, demoraj, serbest bölge gibi masraf faturaları
  • Güzergah değişikliği, ölü navlun, BAF, CAF
  • 320 Satıcılar Hesabı ve 159 Verilen Sipariş Avansları hesapları arası virman hataları
  • Transfer fiyatlandırması
 • Tarife Hataları
  • Stok kartları ve GTİP çelişkileri
  • Kullanım yeri hataları
  • Demonte eşya
  • Ana taşıyıcı forwarder konşimentoları
 • Menşe Hataları
  • Yurtdışı araştırmaları
  • Yanlış belge kullanımı
  • Menşe kazandıran işlemler
 • Dahilde İşleme Hataları
  • Dahilde işleme stokları serbest stoklar
  • İkincil işlem görmüş ürünler
  • TEV
  • Satır kodu, imalatçı, ticari tanımlar
  • Randıman oranları
  • Fireler
  • Özel şartlar
  • Kati ithalata dönüştürme
 • Geçici İthalat Hataları
  • Kullanım yeri hataları
  • Beyan edilmeden yurtdışı etmek
  • Kati ithalata dönüştürme
 • Hariçte İşleme Hataları
  • Düşüm yöntemi – tamirat
  • Bedelli bedelsiz tamirat
 • İhracat Rejiminde Hatalar
  • Taşıyıcı hataları ve açık kalan ihracat beyannameleri
  • Yanlış mal yüklenmesi
  • Farklı ülkeye teslim ve hayali ihracat suçlaması
 • Miktar Hataları
  • Farklı eşya çıkması
  • Fazla eşya çıkması
  • Hediyeler
 • Kargo / Yolcu İşlemlerinde Hatalar
  • Kargo – kapıda teslim
  • Yolcu beraberi eşya
 • Vergi Mevzuatı / Muhasebe Hataları
  • KDV 2 Beyannamesi
  • Damga vergisi
  • ÖTV’ye tabi mal imali
  • Yanlış stoklara kayıtlar, kurum matrahı
  • Bedelsiz ithalat ve muhasebe kaydı
  • Tasfiyelik mallar ve kanunen kabul edilmeyen giderler
  • İhracat beyannamesinin kapanması – KDV iadesi
  • İhracat faturası – muhasebe kaydı
  • Transit ticaret ve masrafların yansıtma kayıtları
  • Nazım hesaplar ve geçici girişler
  • Teminatlar ve nazım hesaplar

HEDEF KİTLE

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin;

 • Mali işler
 • Dış ticaret
 • Denetim birimi 

Personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 

SÜRE

Eğitimin yaklaşık 4 saat sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN

Sezai KAYA

İLETİŞİM

Bu eğitimi almak isteyenler sezai@sezaikaya.com adresinden bizimle iletişime geçebilir.