İHRACAT BEYANNAMESİNDE İMALATÇI İSMİNDE YAPILAN HATALAR

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
09.03.2020

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesi kapsamında KDV tecil terkin müessesinden yararlanılarak alınan ve ihraç edilen eşyalar için açılan ihracat beyannamesinde imalatçı isminin hatalı beyan edilmesi ya da hiç beyan edilmemesi halinde neler yapılması gerektiği yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

1) Bu tip durumlarda yapılabilecek işlemlerden birisi ihracat beyannamesinde düzeltme talep edilmesidir.

Bu talep, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 27.09.2004 tarihli 26892 sayılı ve 28.07.2005 tarihli 19294 sayılı tasarruflu yazıları ile 2013/31 sayılı Genelge uyarınca reddedilmektedir.

2) Bu durumda, Maliye Bakanlığının aşağıda sayı ve tarihleri belirtilen özelgeleri çerçevesinde YMM raporu ile KDV tecil terkin kapsamında işlem yapılabilir veya iade talebinde bulunulabilir.

- B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-25-2010-11 sayılı 07/04/2011 tarihli özelge  

- B.07.0.GEL.0.52/5278-121/50342 sayılı 29/12/1998 tarihli özelge